Senioren Journaal van vrijdag 24 maart

Bijscholen moet geen opjagen worden

Is het een probleem dat werknemers vanaf 55 jaar nog maar weinig bijscholing krijgen? “Een leven lang leren ontkent het belang van geleidelijk en gezond afbouwen en van het waarderen wat werknemers ouder dan 55 juist wel hebben te bieden.”

De wijk als zorggemeenschap

“Mensen thuis laten wonen, maar wel betrekken bij je locatie, en de zorg bieden die zij nodig hebben”, is het parool bij HilverZorg. “De straten van de wijk moeten de gangen worden van het nieuwe verpleeghuis.”

Zorgen over digitale kloof

in Meierijstad maakt de KBO zich zorgen over de digitale bagage van ouderen. De ouderenbond uit haar zorgen in een uitgebreide brief aan het college van B en W: De gemeente moet meer doen, het ontbreekt aan samenhang.

Zelf je buren kiezen

Zelf je nieuwe buren uitkiezen. Huurders in de Leidse Pieter de la Courtstraat mogen dat sinds kort van woningcorporatie Ons Doel. Zo stichten ze een woongroep voor ouderen, niet bedoeld als een ‘soort bejaardenhuis’.

Advance care planning, wat doet het ertoe?

Wel of niet behandelen, het lijkt zo eenvoudig. Eerder uitgesproken wensen blijken echter niet zelden te veranderen op het moment van acute achteruitgang. Wat is op zo’n moment de rol van de huisarts?

Ontmoetingsruimten beheer vrijwilligers

De sluiting van twee ontmoetingsruimten in Maarssen lijkt van de baan. Het is de bedoeling dat vrijwilligers de centra nu zelf gaan beheren met subsidie van de gemeente.

Toch extra verpleeghuisplekken

Er komen waarschijnlijk toch meer plekken bij in verpleeghuizen. Het kabinet ging tot nu toe uit van 4800 nieuwe verpleeghuisplekken in de komende vijf jaar, maar minister Conny Helder erkent nu dat dat niet voldoende is.

Laat mij dan maar wat voortijdig sterven

Merkwaardig dat het Expertisecentrum Euthanasie in de verklaring bij zijn gestegen jaarcijfers voorbijgaat aan de sociaal-maatschappelijke onrust bij de babyboomers over hun toekomstige oude dag, reageert een Trouw-lezer.

Restaurant Avondlicht

Bewoners van woon- en zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen openden in het dorpshuis eenmalig hun eigen restaurant. “Niets hoeft hier perfect te zijn: zo lang ze maar het gevoel krijgen dat ze er nog gewoon helemaal bij horen.”

Echo van de jonge klimaatbeweging

‘Ik stel voor de stemgerechtigdheid te laten vervallen bij 75 jaar.’ De redenering achter dat pleidooi ‘is zo gek nog niet’. “Zou een leuk experiment zijn: alle CEO’s onder de 40 en niet meer stemmen na 75 jaar – hoe zal de wereld er dan uitzien?”

Beter slapen met bedkap

Een bedkap sluit patiënten af van prikkels van buiten. Voor ouderen met dementie kun je ook prikkels toevoegen, zoals geluiden van vogeltjes of van een rivier. Ook kun je kalmerende muziek toevoegen.