Senioren Journaal van donderdag 25 mei

Nog lang niet van plan dood te gaan, hallo zeg!

Een artikel van de ombudsman van Het Parool over senioren en e-bikes roept reacties op. De lollig bedoelde omschrijvingen worden gezien als: vernederend en beledigend, stigmatiserend en discriminerend.

Voorzorgcirkel is een succes

Het netwerk om mensen heen wordt steeds belangrijker, was de boodschap in een bijeenkomst met o.a. Koningin Maxima. Er zijn allerlei initiatieven. In Oost-Brabant is de voorzorgcirkel een succes en die wordt nu ook in andere regio’s opgezet.

Gezien leeftijd niet meer naar ziekenhuis?

‘Gezien de leeftijd zou ik adviseren om te overwegen of insturen nog wel zinvol is’. “Dat antwoord krijg ik regelmatig tijdens overleg met een specialist uit het ziekenhuis.” Dit ‘ongevraagde advies’ roept bij een arts in een verpleeghuis vragen op.

EMDR-behandeling kan wonderen doen

Psychische klachten bij ouderen worden veel vaker dan gedacht veroorzaakt door een verborgen posttraumatisch stresssyndroom. Een EMDR-behandeling kan wonderen doen.

Langer thuis in te groot huis

Veel ouderen wordt nu voor de voeten geworpen dat zij in de te grote woningen leven, terwijl zij vooral de afgelopen tien jaar juist gestimuleerd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Gezond om aan het werk te blijven

Twee derde van de 5874 stemmers op De Stelling van de Dag in de Telegraaf vindt dat het gezond is als pensioengerechtigden betaald aan het werk zijn.

Actieplan wonen en zorg in Venray

“De komende tijd gaan we samen aan de slag met allerlei initiatieven op het gebied van wonen en zorg.” De gemeente Venray is verheugd over een actieplan voor de periode 2023-2032, dat door achttien partners is ondertekend.

Hoe willen en kunnen senioren wonen

‘Verschillende woonvormen: Hoe willen en kunnen senioren wonen?’ Daarover gaat een lezing bij ArchitectuurPunt Zoetermeer. Vereniging Eigen Huis over wensen, behoeften en zorgen van senioren, gebiedsontwikkelaar AM over verschillende vernieuwende woonvormen.

Van troost naar trots

Jaarlijks wordt in Leiden op 24 mei de Jo Visser dag gevierd. Dit jaar stond de viering in het teken van troost naar trots. Het Jo Visser fonds zet zich in voor waardige zorg voor ouderen die permanent afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Inzetten voor koopkrachtig pensioen

De Seniorencoalitie hoopt dat de Eerste Kamerleden zich nog één keer willen inzetten om een structureel koopkrachtig pensioen beter mogelijk te maken. De Seniorencoalitie vindt dat de Kamerleden zich te makkelijk bij de bekende antwoorden van de minister hebben neergelegd.

Nooit te oud

Een 98-jarige oud-paracommando ging woensdag het vliegtuig in om nog één keer een sprong te maken. Samen met zijn 70-jarige zoon.

Wet zorg en dwang moet beter

Minister Conny Helder wil ‘met urgentie’ werken aan het verbeteren van de Wet zorg en dwang (Wzd). Ruim drie jaar na het in werking treden is duidelijk dat de beoogde rechtsbescherming in de praktijk soms niet uitvoerbaar is, erkent zij.

Wát weinig vakantiegeld AOW’er

Een Telegraaf-lezer denkt dat menige AOW’er op zijn neus heeft gekeken hoe weinig vakantiegeld hij/zij kreeg dit keer ondanks alle verwachtingen die eerder werden gewekt. “Dit is niet uit leggen.”