Voorzorgcirkel is een succes

“We zijn doorgeschoten in onze wens om alles tot in de finesses te controleren. Organisaties moeten zich tot zes cijfers achter de komma verantwoorden. We moeten meer ruimte creëren voor organisaties, formeel en informeel, om zorg te kunnen verlenen.”

Dat zei volgens de Telegraaf Jet  Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid, tijdens een bijeenkomst van het Zorginstituut in Austerlitz.

Gelijkwaardige zorgpartners

Vertegenwoordigers van allerlei zorgorganisaties discussiëren er in aanwezigheid van Koningin Maxima over ’passende zorg’ en hoe dat meer vorm kan krijgen in de dagelijkse praktijk. Het netwerk om mensen heen wordt steeds belangrijker, constateert de Telegraaf. “En niet alleen als oplossing voor als de professionals het niet meer gedaan krijgen. Maar als gelijkwaardige zorgpartners”, zegt Bussemaker.

Allerlei initiatieven

Allerlei initiatieven waarbij mensen vrijwillig hulp en ondersteuning bieden aan dorp- of stadsgenoten passeerden deze middag de revue, aldus de Telegraaf. Zo ook de ’voorzorgcirkels’ van bedenker Henk Geene. “Vitale ouderen helpen kwetsbare ouderen in hun dorp of wijk. In groepjes van tien tot vijftien vrijwilligers ondersteunen ze mensen. Vaak gaat het om een boodschap of een ritje naar de dokter, maar uiteindelijk kunnen de vrijwilligers ook helpen met het aantrekken van steunkousen bijvoorbeeld”, zegt Geene. Zijn initiatief is een succes in Oost-Brabant en hij zet nu in andere delen van het land deze cirkels op.

Samen-redzaamheid het antwoord?

Is ‘samen-redzaamheid’ het nieuwe antwoord op de vergrijzing? Ook Zorgvisie bericht uitvoerig over de bijeenkomst over de brug tussen formele en informele zorg in het dorpshuis van Austerlitz: Partijen in de zorg onderschatten de kracht van het groeiende aantal burgerinitiatieven voor zorg en ondersteuning. “Hoe meer vergrijzing, hoe meer vitale ouderen die hulpbehoevende ouderen kunnen ondersteunen.”