Langer thuis in te groot huis

Het volstaat niet om als antwoord op de verwachte bevolkingsgroei simpelweg meer woningen te plannen, schrijft NRC in een commentaar. “De vraag is ook: wie en welke sectoren moeten inschikken?”

Nederland mag dan een van de dichtstbevolkte landen zijn, de woningen zijn relatief groot en het aantal personen per huishouden juist klein, constateert NRC:  met 2,1 persoon per huishouden een van de laagste cijfers van de EU. Het aantal kamers per persoon is, met eveneens 2,1, juist een van de hoogste. Dat kan deels wél het gevolg van nationaal beleid zijn: veel ouderen wordt nu voor de voeten geworpen dat zij in de te grote woningen leven, terwijl zij vooral de afgelopen tien jaar juist gestimuleerd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.