Gezond om aan het werk te blijven

Driekwart van de 5874 stemmers op De Stelling van de Dag in de Telegraaf vindt dat ouderen welkom zijn op de arbeidsmarkt.

Twee derde van de stemmers vindt dat het gezond is als pensioengerechtigden betaald aan het werk zijn. Driekwart van de stemmers vindt dat werkgevers meer moeten investeren in het aan het werk houden van oudere werknemers. Deelnemers vinden 55-plussers ook waardevol, omdat ze een ander arbeidsethos hebben dan de jongeren. Veruit de meeste respondenten vinden niet dat de oudere werknemers de jongeren in de weg zitten.

Gediscrimineerd

Wel gelooft een flinke meerderheid van de stemmers in de Telegraaf dat vijftigplussers gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Respondenten zouden graag zien dat de mogelijkheden voor vroegpensioen verbeterd worden. Daarnaast zouden de meesten het niet aantrekkelijk vinden om na het pensioen nog aan het werk te gaan.