Senioren Journaal van vrijdag 19 mei

Hoe kun je ouder én wijzer worden

“Er zijn steeds meer ouderen, maar steeds minder oudsten. Dat zijn van die figuren die in de gemeenschap een soort natuurlijke rol vervullen.” Een pastor pleit voor een wijsheidscultuur in plaatst van een kenniseconomie.

Doorwerken, vanaf 72 jaar rustiger aan

Doorwerken na je pensioen is voor steeds meer mensen realiteit. Meest ander werk dan wat ze eerder deden. Indruk is “dat de meesten het vanaf een jaar of 72 wat rustiger aan gaan doen.”

Omkijken naar ouderen: vier initiatieven

Gemeente.nu belicht vier initiatieven van gemeenten die werk maken van het welzijn van hun oudere inwoners: huisbezoeken aan 75-plussers, een ontmoetingsplek op een begraafplaats, een netwerk Goed voor elkaar en een integrale wijkaanpak.

Heupfractuur wel of niet opereren

Een studie (samenwerking tussen klinisch geriaters, orthopeden en chirurgen) over het wel of niet opereren van heupfracturen bij kwetsbare ouderen is een van de drie nominaties voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten.

Schuldbewuste kritiek op eigen generatie

‘Zo vaak komt het helaas niet voor, dat babyboomers zichzelf de maat nemen.’ Herman Vuijsje (1946) vormt een weldadige uitzondering, aldus een recensie van diens boek ‘Wij waren geen soldaat’.

Locaties collectieve woningbouw

De gemeente Lelystad hoopt binnenkort een aantal plekken aan te wijzen waar ruimte is voor inwoners om als collectief hun bouwplannen te realiseren. Het kan hierbij onder meer gaan om een Knarrenhof.

Hoe beschermen we 60-plusser op e-bike

Krasse knarren blijken voornamelijk op e-bikes een gevaar op de weg. Geen midlife-, maar een endlifecrisis? De ouderen moeten in toom worden gehouden, maar hoe? Een vermeende Harley mét airbag?

Persoonsalarmering met minder stress

Bij een project van de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens werden 1066 thuiswonende ouderen aangesloten op persoonsalarmering. Met als resultaat dat de opvolging efficiënter, sneller en met minder stress verloopt.

Tevredenheid met het leven

Het CBS heeft verdeling van de brede welvaart in beeld gebracht aan de hand van dertien indicatoren. Onder 65- tot 75-jarigen hadden de gunstige ontwikkelingen de overhand, bijvoorbeeld bij de indicator over tevredenheid met het leven.

Aantrekkelijk om langer door te werken

Hoe komt het dat duizenden mensen minder met pensioen gingen? Hoe redeneert de ‘berekenende’ pensioenganger?  “Het is aantrekkelijk om langer door te werken en dat element is niet te onderschatten.”

Samen lezen prikkelt fantasie

Amstelring en Bibliotheek Amstelland introduceren ‘Leve Lang Leren’ voor senioren: ‘samenleesbijeenkomsten die de fantasie prikkelen en mensen op een bijzondere manier bij elkaar brengt’.

Vijf mille ter compensatie AOW-gat

Een groep oudere Surinaamse Nederlanders krijgt een eenmalig bedrag van 5000 euro ter compensatie van hun AOW-gat. Surinaamse Nederlanders zelf zeggen dat dit bedrag voor veel mensen niet toereikend is.

Muziek in de Polder

Iedere week genieten bewoners van woonzorglocaties in Lelystad van samen muziek maken. De activiteiten onder de noemer ‘Muziek in de Polder’ dragen bij aan hun welzijn en zijn inmiddels een begrip geworden.

Drie generaties bij Saar aan Huis

Bij Saar aan huis Regio Nieuwe Waterweg zijn drie generaties aan het werk. Voor het blad KEK MAMA zijn zij uitgenodigd voor een fotoshoot. “De combinatie van zorg & welzijn houdt ze jong!”

Laarbeek trapt nog niet door

Het project Doortrappen gaat helaas nog niet van start vanwege gebrek aan personeel en budget, meldt Seniorenraad Laarbeek. Hopelijk komt het er in de toekomst nog eens van, want 220 gemeenten in Nederland doen al wél mee.