Doorwerken, vanaf 72 jaar rustiger aan

Doorwerken na je pensioen is voor steeds meer mensen de realiteit. Sommigen doen het uit financiële noodzaak, anderen omdat ze actief willen blijven, schrijft Dagblad van het Noorden.

Volgens uitzendbureau 65plus wordt het meeste werk aangeboden in het onderwijs (vooral ondersteunend personeel), transport, vervoer en logistiek (chauffeurs, magazijnpersoneel) en in de facilitaire, hospitality en kantoren sector (gastvrouwen, huismeesters, callcentermedewerkers, secretaressen). Het merendeel van de mensen gaat ander werk doen dan wat ze eerder deden. Tot op welke leeftijd ze blijven doorwerken verschilt van persoon tot persoon. Bij het uitzendbureau is de indruk “dat de meesten het vanaf een jaar of 72 wat rustiger aan gaan doen.”

Fysiek en mentaal vitaler

Langer werken is mogelijk doordat we gemiddeld ouder en gezonder worden, beaamt Sierdjan Koster, hoogleraar arbeidsmarktdynamiek aan de RUG. Veel mensen kunnen het fysiek en mentaal aan om langer door te werken. Gemiddeld genomen worden we vitaler en zijn we meer bij de tijd, dus in veel beroepen kunnen mensen na hun 67ste nog wel een poos doorgaan.

Minder risico ondernemers

VNO-NCW MKB Noord toont zich in Dagblad van het Noorden tevreden dat de overheid onlangs een aantal drempels voor werkgevers heeft weggenomen. Zo wordt voor AOW’ers in vaste dienst de loondoorbetaling bij ziekte per 1 juli teruggebracht van twee jaar tot zes weken. “Voor ondernemers was dat altijd een risico, hoewel uit onderzoek blijkt dat er onder ouderen amper méér ziekteverzuim is dan onder jongere leeftijdsgroepen.”

Geen premies betalen

Een voordeel voor ondernemers is dat ze voor oudere werknemers geen premies hoeven te betalen voor werknemersverzekeringen als WW en AOW, zodat de loonkosten lager uitvallen. Verder hoeven ze hen bij ontslag geen transitievergoeding te betalen. “Vaak compenseren deze voordelen de verminderde arbeidsproductiviteit van ouderen.”