Aantrekkelijk om langer door te werken

Jammer dat de hoofdeconoom van het CBS in zijn toelichting bij het bericht dat duizenden mensen minder met pensioen dan in coronajaar 2021 voorbij gaat aan een niet onbelangrijk aspect, reageert Henk Korthof uit Boksum (oud-vakbondsbestuurder en voorzitter pensioenfonds BPF ) in de Volkskrant. Hij mist in de analyse de ‘berekenende’ pensioenganger.

“Het feit dat je voor de AOW-gerechtigde leeftijd deze uitkering zelf moet bekostigen en daardoor een heel groot stuk van je ouderdomspensioen moet inleveren, telt nogal mee in het besluit om eerder te stoppen.” Bij het versoberen van de vut-regelingen is in het najaar van 2004 het amendement Vendrik (GroenLinks) aangenomen, waarmee de verplichting kwam bestaande vut-regelingen om te bouwen tot een spaarvut. Wie later stopte met werken, kreeg daardoor ook het recht op een hogere vut-uitkering, aldus Korthof.

Gestimuleerd door te werken

Daarmee werd de oudere werknemer gestimuleerd langer door te werken. legt de oud-vakbondsbestuurder uit in de Volkskrant. “Als vakbondsbestuurders hebben we veel van de vut-regelingen omgebouwd tot een prepensioenregeling die je kon inzetten voor een variabele datum van pensionering. Bij sommige regelingen kun je daardoor, als je doorwerkt tot de AOW-datum, netto niet veel minder op je bankrekening ontvangen dan toen je werkte. Het is dus aantrekkelijk om langer door te werken en dat element is niet te onderschatten.”