Hoe beschermen we zestigplusser op e-bike

Krasse knarren blijken voornamelijk op e-bikes een gevaar op de weg. Geen midlife-, maar een endlifecrisis? De ouderen moeten in toom worden gehouden, schrijft Fons Hendriks in Het Parool, maar hoe?

Sturen zijn te recht

Veel e-bikes zijn niet gemaakt voor de oudere gebruiker, zegt Kees Bakker van de Fietsersbond. “De e-bike is populair geworden in het buitenland. Maar daar wordt vooral om sportieve modellen gevraagd en dat heeft invloed op het ­aanbod in Nederland. Sturen zijn te recht voor de senior, waardoor die te veel moet leunen op de armen.” Ouderen trekken het stuur omhoog om recht overeind te blijven zitten, maar daardoor gaat de e-bike sneller zwabberen.

Helmadvies en zijwieltjes

Minister Harbers denkt een en ander veiliger te kunnen maken met e-bikeles voor ouderen – er is een programma met de catchy naam ‘Doortrappen’ uitgerold in 220 gemeenten.  Nog dit jaar wordt een meerjarenplan opgesteld om het aantal fietsongelukken te reduceren. Twee ideeën hebben draagvlak: een helmadvies en zijwieltjes.

Vermeende Harley mét airbag

Hendriks schrijft in Het Parool dat we niet mínder ouderen op een e-bike willen: we willen een veiligere verkeerssituatie. “Dus Harbers, loof een prijs uit aan de producent die een e-bike ontwikkelt waar de senior puber kan zijn op een vermeende Harley – mét airbag.”