Senioren Journaal van dinsdag 2 mei

Seniorisme bedreiging gezond oud worden

Veel senioren worden slachtoffer van ‘seniorisme’ (stereotypering, vooroordelen en discriminatie op grond van leeftijd). Met directe gevolgen voor de kwaliteit van leven en de mentale gezondheid.

Gemeenschappelijk wonen elke portemonnee

Overheid, woningcorporaties, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties: ze weten de LVGO inmiddels te vinden. De vereniging heeft 40 jaar ervaring met eigen regie van bewoners.

Wie helpt mijn lieve vader aan een baan

Vijftien sollicitatiebrieven halen niets uit, na een bericht van je dochter op LinkedIn heb je als 55-jarige de banen voor het uitkiezen. Recruiters en uitzendbureaus reageren massaal.

Blijmakers, mogelijkmakers, verschilmakers

Op een nieuwe locatie hartje Amsterdam is Amstelring begonnen met een sociale benadering van mensen met dementie. Nu wordt deze benadering uitgewerkt voor de rest van de organisatie.

Nieuwbouw in vertrouwde sociale omgeving

De gemeente Nieuwegein oordeelt positief over bouwplannen voor Vreeswijk. Verouderde huurwoningen maken plaatsvoor gloednieuwe huurappartementen voor senioren.

Kompas ouderenzorg nog te vaag

Ruim twintig partijen (waaronder ouderenbonden) overlegden maandenlang intensief over de toekomst van de ouderenzorg. Het resultaat? Volgens EenVandaag een conceptdocument dat geen concrete plannen bevat.

Help! De dokter verzuipt…

Op de dag dat Omroep Brabant berichtte dat patiënten met de handen in het haar zaten omdat in Reusel een huisartsenpraktijk onverwacht was gesloten, publiceerde voorzitter Leo Bisschops van KBO-Brabant een column: Help! De dokter verzuipt… Over de vele signalen die hem bereiken over tekortschietende eerstelijnszorg (huisarts- en wijkverpleegkundige zorg).

Subsidie voor goede ideeën van inwoners

De gemeenteraad van Land van Cuijk heeft een nieuw beleid voor subsidies voor wijk- en dorpsraden en inwonersinitiatieven vastgesteld. Goede leefbaarheid ideeën van inwoners in aanmerking kunnen komen voor een financiële steun.

De zorg moet anders: Hoe Dan?

Maandag is de campagne Hoe Dan? gelanceerd. Een campagne waarbij het gesprek over de toekomst van de zorg centraal staat. “We weten allemaal dat de zorg anders moet, maar hoe dan? Nou, zo dus!”

JongSenioren over wonen en verduurzamen

Ruim vijftig belangstellenden bezochten de thema-avond Wonen van Stichting JongSenioren Zoetermeer. Wethouder Ronald Weerwag daagde hen uit mee te denken over de  Woonvisie van de gemeente.

Dementie en valpreventie op maat

Er kan veel spelen in het leven van ouderen met dementie, dus er is vaak weinig aandacht voor valpreventie. Net als bij ouderen zonder dementie is een valpreventie aanpak op maat nodig, zegt een expert van VeiligheidNL.

Hulp moet wel betaalbaar zijn

De voorgenomen bezuiniging op zorg vanuit de Wmo valt bij veel mensen slecht. Inkomensafhankelijke Wmo-zorg is voor bijna de helft van reagerende Telegraaf-lezers acceptabel, maar anderen merken op: ’Hulp moet wel betaalbaar zijn’.