Seniorisme bedreiging voor gezond oud worden

Op kinderlijke toon iets uitgelegd krijgen, niet serieus genomen worden, of het gevoel krijgen dat je de maatschappij alleen maar tot last bent. Er zijn tal van voorbeelden van ‘seniorisme’ – stereotypering, vooroordelen en discriminatie richting senioren op grond van hun leeftijd.

Veel senioren worden er het slachtoffer van en dat aantal is toegenomen sinds de coronapandemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centre for Urban Mental Health van de UvA. Het heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van leven en de mentale gezondheid van senioren. Hoog tijd om de bewustwording te vergroten en dit probleem aan te pakken, stellen de onderzoekers.

Effecten coronapandemie

‘Seniorisme kan grote gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Het kan eenzaamheid vergroten en de zin in het leven verminderen, maar bijvoorbeeld ook cognitieve achteruitgang versnellen of het herstel van ziekte belemmeren’ vertelt Lotte Brinkhof, promovendus aan het Centre for Urban Mental Health. Brinkhof en haar promotor prof. dr. Richard Ridderinkhof onderzochten met hun collega’s of seniorisme in Nederland verergerde tijdens de coronapandemie, en wat de gevolgen hiervan waren.

Hokjesdenken vergroot

Ridderinkhof benadrukt dat het belangrijk is te bedenken dat het toegenomen seniorisme niet zomaar verdwijnt nu de pandemie voorbij is. ‘Het heeft het hokjesdenken over ouderen in onze maatschappij vergroot en we moeten de neerwaartse spiraal nu zien te doorbreken om de negatieve gevolgen op de lange termijn te voorkomen. Het is daarom belangrijk om het bewustzijn over het vaak niet erkende en diepgewortelde seniorisme op individueel, interpersoonlijk en institutioneel niveau te vergroten en het publiek voor te lichten over de verstrekkende gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen.’