Overgang complex maar uitvoerbaar

Overgang complex maar uitvoerbaar

 

De tijdlijn voor de invoering van de nieuwe pensioenwet is krapper geworden. Toch vinden uitvoerders volgens het FD de tijdlijn haalbaar, dankzij hun voorbereidingen.

Uitvoerder Achmea regelt de pensioenen voor enkele koplopers, die al volgend jaar of in 2025 over willen, zegt de divisievoorzitter pensioenen. ‘Als de fondsen maar goed spreiden, dan is de tijdlijn zoals die er nu ligt uitvoerbaar. Krap, maar uitvoerbaar.’

Het gaat gewoon lukken

PGGM (zorg en welzijn) haalt de tijdlijn, zegt de ceo Edwin Velzel. ‘Het nieuwe stelsel is een grote klus, maar we zijn heel hard bezig met de voorbereidingen. Het gaat ons gewoon lukken begin 2026.’

Binnen de tijdlijn

Ook MN (metaalsector) beoordeelt de wet en de huidige tijdlijn als haalbaar.
De programmamanager zegt in het FD: ‘Zeg ik daarmee dat het een eenvoudige klus is? Nee. Het is een zeer complexe opgave, maar volgens onze planning kunnen we die binnen de tijdlijn realiseren.’

Treintjes van besluitvorming

Uitvoerders zitten in wat de programmadirecteur van APG (uitvoerder voor o.a. ABP en bpf Bpouw) ’treintjes van besluitvorming’ noemt. ‘Heel belangrijk is: wij kunnen niet zomaar een besluit nemen.’