Senioren Journaal van vrijdag 15 september

Maximale mentale gezondheid bij 75-77 jaar

In eerste instantie neemt de mentale gezondheid toe naarmate men ouder wordt, maar dat verband draait om op hogere leeftijd. Bij mannen ligt de maximale mentale gezondheid bij 75 jaar, bij vrouwen rond 77 jaar.

Pensioenfondsen, voet van de rem graag

“Gepensioneerden bungelen al jaren onderaan de koopkrachtlijstjes, en dat is nu dus niet veranderd”, zegt de Koepel Gepensioneerden. Oproep aan de pensioenfondsen: haal de voet van de rem.

Grijze scheidingsgolf

Vandaag is het de Dag van de Scheiding. Met name onder 50-plussers neemt het aantal echtscheidingen toe. ‘Zelfs mensen boven de 70 gaan nog uit elkaar onder het mom dat 70 het nieuwe 50 is en een andere, frisse relatie nog mogelijk is.’

Koningin kookt mee bij Oma’s Soep

Koningin Máxima brengt op 27 september in Amsterdam en werkbezoek, dat in het teken staat van de Week tegen Eenzaamheid. Samen met Oma’s Soep gaat zij met ouderen en jongeren koken en in gesprek met de deelnemers.

Euthanasie alleen als je nog ‘helder’ bent

Artsen worstelen met euthanasieverzoeken die ze krijgen van mensen met gevorderde dementie. Maar ook patiënten zelf staan voor een groot dilemma: “Ik heb waarschijnlijk een paar goede maanden minder.”

Specialist ouderengeneeskunde in de wijk

Welke ziekenhuisbezoeken of -opnames zijn nog wenselijk en dragen bij aan de kwaliteit van leven? De specialist ouderengeneeskunde heeft steeds meer ook een rol buiten de muren van het verpleeghuis.

Van verpleeghuis naar zorg en wonen

In Hoofddorp maakt verpleeghuis Bornholm plaats voor het nieuwe Holmkwartier. “Doordat de bestemming van de verpleeghuislocatie nu is gewijzigd naar ‘zorg en wonen’, kunnen we veel meer mensen een prachtige woonlocatie bieden.”

Digitale Zorg Uit en Thuis

Met een derde symposium (op 12 oktober in Wierden) binnen het project ‘Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen’, vraagt PROO (Participatieraad Ouderen Overijssel) aandacht voor de digitale zorg in Overijssel.

Nog geen duidelijkheid bezuinigingen

Een debat over bezuinigingen in de ouderenzorg moet in de Tweede Kamer wachten tot na Prinsjesdag. De Seniorencoalitie roept op om niet te bezuinigen. Een nieuw kabinet moet straks eerst aan de slag met voorwaarden voor een goed ouderenbeleid.

Nederland zesde plaats beste pensioenlanden

Het fijnst pensioneren doe je volgens een internationale index in Noorwegen. Nederland doet het met een zesde plek niet onaardig. Qua financiële zekerheid presteert Nederland gemiddeld.