Pensioenfondsen, voet van de rem graag

“Het idee was dat de koopkracht van gepensioneerden juist zou gaan verbeteren. De pensioenfondsen zijn vorig jaar de pensioenen gaan indexeren en dit jaar is ook de AOW verhoogd”, zegt John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, in Trouw. Maar de prijsstijgingen hebben dat verhinderd. “Gepensioneerden bungelen al jaren onderaan de koopkrachtlijstjes, en dat is nu dus niet veranderd.”

De pensioenen zijn namelijk niet zo hard gestegen als de inflatie. Bij pensioenontvangers nam de koopkracht in doorsnee met ruim 3 procent af, meldde het CBS. Het merendeel van de pensioenontvangers had een te hoog inkomen om voor de energietoeslag in aanmerking te komen. Een te hoog inkomen, dat klinkt positief. Maar dat is het volgens Kerstens niet per se, zegt hij in Trouw.

Grote verschillen

De verschillen zijn namelijk groot tussen senioren. “Vergelijk het met de zorg. Zoals niet elke oudere zelfstandig thuis kan blijven wonen, zo heb je ook aan de financiële kant mensen bij wie echt armoede zit. Die alleen AOW hebben, of niet eens volledig AOW omdat ze in het buitenland hebben gewoond. En gepensioneerden met een goed aanvullend pensioen zien de boterhammen toch duurder worden. Zonder toeslag gaan ze erop achteruit”, zegt Kerstens.

Wettelijke rol verenigingen

Als de middeninkomens steevast vergeten worden, kan een deel van hen afglijden naar ‘de onderkant’. De groep waarvoor bestaanszekerheid een probleem wordt, wordt steeds groter, waarschuwt de Koepel Gepensioneerden. Bij deze organisatie zijn bijna alle verenigingen van gepensioneerden bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars aangesloten. In het kader van de nieuwe Pensioenwet hebben deze verenigingen een wettelijke rol gekregen: zij zijn de stem van de gepensioneerden.

Pensioenfondsen terughoudend

Afgelopen januari zijn de pensioenen behoorlijk geïndexeerd, zegt Kerstens in Trouw. Maar hij vreest dat de pensioenverhogingen bij de volgende ronde zullen tegenvallen. “Pensioenfondsen zijn terughoudend, omdat ze bij de herziening van het pensioenstelsel voldoende geld in kas willen hebben. Wij vragen ze om de voet van de rem te halen.”