Senioren Journaal van dinsdag 4 juni

Seniors for seniors: Zilveren Verkennerij

Voorstel van studenten en ouderen uit Leiden: stel op allerlei plekken ‘jongere’ ouderen in staat ‘oudere’ senioren te ontmoeten om samen leuke dingen te doen en elkaar te ondersteunen. SilverScouts oftewel Zilveren Padvinderij of Verkennerij.

Blijft iedereen sparen tot na de dood?

Voor Nederlandse babyboomers is sparen is een levensdoel geworden, zo geen obsessie: Hoe ouder ze worden, hoe meer ze sparen. ‘De babyboomgeneratie lijkt zo vermogend mogelijk te willen sterven.’

Burgemeesterstafel Vitaal ouder worden

In de gemeente Dijk en Waard is met zo’n 15 genodigden een burgemeesterstafel gehouden rondom het thema ‘Vitaal ouder worden’. ‘Ik hoop u weer tegen te komen en dat u elkaar na vanavond weet te vinden.’

Matchmakingparken tegen eenzaamheid?

Vergrijzing, eenzaamheid, en steeds meer mensen die alleen wonen: Hoe kijkt Amsterdam naar Peking, waar zestig- en zeventigplussers elkaar ontmoeten in speciaal ontworpen parken en paviljoens voor senioren.

Verpleeghuizen worstelen met opendeurenbeleid

Verpleeghuizen in Groningen zijn nog lang niet allemaal overgegaan op het opendeurenbeleid, waarbij mensen met dementie vrij mogen rondlopen en naar buiten kunnen. Het blijkt niet zo makkelijk als het lijkt.

Groningse wisselwoning moet beter

Senioren in de Groningse aardbevingsregio moeten prettiger kunnen wonen in een tijdelijke wisselwoning in afwachting van de versterking of vervanging van hun eigen huis. Er is nu sprake van veel extra stress.

Senioren zijn de directeuren van het leven

‘Laten we onze senioren meer gaan zien als de reusachtige eiken die het ecosysteem van het bos beschermen met hun machtige bladerendek en diepverbonden wortels in plaats van als dor hout dat gekapt moet worden’, schrijft een consultant wonen.

Bouwprojecten zorgwoningen liggen stil

Zorgkantoren zijn er niet gerust op dat er komende jaren genoeg zorgwoningen voor ouderen zijn. “Je ziet dat nu projecten stil komen te liggen vanwege die politieke onzekerheid”, zegt de brancheorganisatie ouderenzorg.

In Amsterdam plezierritje met riksja

Stichting Fietsen Alle Jaren helpt in Amsterdam minder mobiele ouderen weer de weg op voor een plezierritje. Nu nog alleen voor bewoners van verpleeghuizen,  straks ook mogelijk ook voor thuiswonende ouderen.

Zorgplicht verzaakt

Drie zussen die 24-uurszorg voor hun terminaal zieke vader probeerden te regelen bij Vierstroom Zorg Thuis BV in Gouda, kregen tot twee keer toe nul op rekest. Ze stapten naar de Geschillencommissie voor Verpleging en Verzorging.

Meer verbinding woonzorg en buurt

In Apeldoorn wil Stichting KleinGeluk bij woonzorgcentrum de Matenhof meer verbinding met de buurt creëren. Afgelopen week was er een optreden van Karin Bloemen voor bewoners en omwonenden. De wethouder participatie is enthousiast.

Stijging dekkingsgraden zet door

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in mei gestegen naar 120%. Met een mooie dekkingsgraad kunnen volgens AON Nederland alle potten gevuld worden en is er ruimte voor een invaarbonus naar het nieuw pensioenstelsel.