Blijft iedereen sparen tot na de dood?

‘Ik houd van jullie. En, oh ja, willen jullie de AOW van deze maand nog even op een termijndeposito bij Leaseplan zetten.’ Het zouden volgens Volkskrant-columnist Peter de Waard de laatste woorden van een Nederlandse babyboomer kunnen zijn: Sparen is een levensdoel geworden, zo geen obsessie. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze sparen.

‘Geheel in strijd met de standaard economische theorie blijken ouderen in Nederland hun spaargeld niet op te maken tijdens hun pensioen’, stelde het CPB. De babyboomgeneratie lijkt zo vermogend mogelijk te willen sterven, hoewel het geld niet meegenomen kan worden in het graf, aldus de columnist van de Volkskrant.  Het gemiddeld hoogste spaarsaldo hebben de 85-plussers. ‘De babyboomers geven hun vermogen niet uit, maar proberen het veilig te stellen of zelfs te vergroten’, concludeerde The Economist op grond van een wereldwijde inventarisatie.

Spaartegoeden

In Nederland bezitten de 65-plussers totaal 916,4 miljard euro, waarvan 154,2 miljard euro aan de bank en spaartegoeden. Hiermee hebben 65-plussers exclusief hun pensioenrechten 37 procent van het totale vermogen in Nederland in handen en 39 procent van de spaargelden, terwijl zij 28 procent van het aantal huishoudens uitmaken, berekent De Waard in de Volkskrant.

Velen houden geld over

In 2022 hield de Rabobank een enquête onder 68-plussers. Liefst 60 procent van deze groep houdt meer geld over dan wordt uitgegeven. Nog eens een kwart zegt precies rond te komen, 8 procent geeft geen antwoord en slechts 7 procent ontspaart.

Mooi rondgekomen

Misschien zou de rest van Nederland het laatste halfjaar van het leven verplicht in een vijfsterrenhotel moeten bivakkeren om hun spaargeld te ontfutselen in het belang van de economie, aldus de columnist: Hun laatste woorden zouden moeten zijn: ‘Ik ben in mijn leven mooi rondgekomen.’