Seniors for seniors

Van februari tot en met mei van dit jaar zijn in Leiden de studenten in de master Vitality and Ageing, in groepen aan de slag gegaan met het thema seniors

for seniors. Het doel van hun opdracht was dat ze nieuw beleid gingen voorstellen dat ertoe bijdraagt dat ouderen worden gezien als oplossing en niet als probleem, meldt de nieuwsbrief van Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

“Om in zo’n breed onderwerp tot voorstellen te kunnen komen, is het zoals wij ouderen zelf zeggen: niet mogelijk te doen zonder de bijdragen van de ouderen zelf. Aan elk studententeam werd (en) één of twee ouderen toegevoegd, die vanaf de start in februari met elkaar in gesprek gingen en bij colleges en werkbezoeken aanwezig waren.”

Bijdrage aan samenleving

Ouderen worden vaak gezien als een kostenpost, aldus het bericht in de nieuwsbrief van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord: ze leggen een groot beslag op de zorg. De maatschappij zou overspoeld worden door een grijze tsunami. Ageism (leeftijdsdiscriminatie), ook wel seniorisme genoemd, dreigt. “Maar lang niet alle ouderen zijn hulpbehoevend, en ze zitten ook niet allemaal achter de geraniums. Dat stereotypische, negatieve beeld klopt niet. De meeste gepensioneerden in Nederland zijn na hun pensioen relatief fit en velen zouden graag een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren.

SilverScouts

Dit was voor één van de teams de aanleiding een voorstel te doen tot de opzet van de ‘SilverScouts’ (Zilveren Padvinderij of Verkennerij). Door op allerlei plekken ‘jongere’ ouderen in staat te stellen ‘oudere’ senioren te ontmoeten om samen leuke dingen te doen en elkaar te ondersteunen.