Senioren Journaal van dinsdag 26 september

Niet alle zorg meer mogelijk en nodig

De zorgpremie stijgt naar recordhoogte en dwingt tot een ‘gigantische opgave’ om tot een collectieve gedragsverandering te komen als het om de zorg gaat. ‘Burgers moeten beseffen dat niet alles meer mogelijk en nodig is.’

Slim Langer Thuis-woning

Langer thuis wonen, dat wordt nog wat met al die dijkwoninkjes in de Hoeksche Waard. De Slim Langer Thuis-woning van gemeente en corporatie moet hulp bieden.

Stem voor een onbezorgde oude dag

“Als de politiek de komende vier jaar geen werk maakt van doordacht beleid voor senioren, treft dat miljoenen Nederlanders. Nu, straks en in de verdere toekomst”, aldus Senioren Netwerk Nederland.

Divers woonzorglandschap

De gemeente Heerenveen presenteert een nieuwe woonvisie. Een van de vijf kernprioriteiten: Realiseren van een divers woonzorglandschap voor een inclusieve gemeenschap.

Woningruil stimuleren

Als 60-plusser woningruil met bijvoorbeeld een van je kinderen? Velen zouden dat wensen, “ware het niet dat zo’n woningruil tweemaal wordt belast met overdrachtsbelasting”.

Boomer meer mentaliteit dan leeftijd

Wel eens Brieven van Boomers (op Instagram en X) gelezen? Het gaat om een mentaliteit die “misschien relatief veel voorkomt onder babyboomers. Wellicht vanwege de gunstige historische omstandigheden waarin ze hebben geleefd.”

Naar meer samenwerking vanuit corporaties

Ouderenhuisvesting staat steeds hoger op de agenda van woningcorporaties. Maar om écht succes te boeken, zullen woningcorporaties nauw(er) moeten samenwerken met gemeenten en zorgorganisaties, aldus TwynstraGudde.

Gezondheid plus tevredenheid plus zingeving

Willen we weten wat gelukkig oud worden betekent, dan moeten we voorbij gezondheid en tevredenheid denken, zegt een wetenschapper. “Geluk is volgens mij gezondheid plus tevredenheid plus zingeving.”

Nieuwbouwproject goed begin doorstroming

‘Een nieuwbouwproject leent zich goed om te beginnen met huurders stimuleren om door te stromen.’ Een praktijkvoorbeeld uit Zaanstad: Hoe bereik en verleid je senioren om door te stromen?

Echt beter voor onze ouderen zorgen

“We moeten echt beter voor onze ouderen zorgen”, zegt huisarts Jeanette Klijn Velderman uit Brummen. De huisarts noemt te weinig zorg, te lang thuis wonen en eenzaamheid als grote problemen onder ouderen.