Onvoldoende subsidie voor zorgwoningen

Woonzorg Nederland vraagt het kabinet om manoeuvreerruimte bij de nieuwe subsidieregeling voor (verpleeg)zorgwoningen. De subsidie is ook niet hoog genoeg. Bestuursvoorzitters Cees van Boven is bang dat woningbouwcorporaties hierdoor eerst beginnen met de bouw van ‘gewone’ huurwoningen, zegt hij in Zorgvisie.

De huur van een groot deel van de zorgwoningen mag nu niet hoger zijn dan 650 euro. Dat is volgens Woonzorg Nederland te weinig om zelfs de rente van te betalen. Woonzorg Nederland – de grootste landelijke woningcorporatie voor huisvesting en dienstverlening voor senioren en mensen met een beperking – denkt niet dat het lukt om op basis daarvan zorgwoningen te bouwen.

Subsidie maximaal 17.500 euro

Uit onderzoek blijkt volgens Zorgvisie dat een zorgwoning tussen de 16.000 en 23.000 euro duurder is dan een reguliere sociale huurwoning. Daarom hebben woningcorporaties aangedrongen op een subsidieregeling. Die subsidieregeling is er nu. Corporaties en zorgorganisaties kunnen daar gebruik van maken. De subsidie bedraagt maximaal 17.500 euro voor een zorggeschikte woning, bestemd voor iemand met een Wlz-indicatie.

Verschillende ideeën

De hoogte van de subsidie is dus aan de krappe kant. Bovendien bestaat er volgens Woonzorg Nederland geen eenduidig beeld van de specificaties van een zorgwoning. “Daar wordt in het zorgveld heel verschillend over gedacht”, zegt bestuursvoorzitter Cees van Boven. “Er zijn zorgorganisaties die een Volledig Pakket Thuis leveren op 3hoog in de Amsterdamse Pijp zonder lift, maar er zijn ook verwachtingen van een soort ziekenhuiskwaliteit met daarbij ook nog brandveiligheidseisen en een achtervang bij een alarm. ”

Wonen met een plus

Het idee van nieuwe woonvormen onderschrijft Woonzorg Nederland. De corporatie heeft volgens Zorgvisie bijvoorbeeld goede ervaringen met ‘wonen met een plus’, waarbij mensen samen zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm, en ook met intergenerationeel wonen bij woonzorgcentrum Humanitas in Deventer. Maar de extra kosten moeten volgens Van Boven wel worden afgedekt.