Senioren Journaal van woensdag 25 januari

Meerderheid leeft tot einde zelfstandig

Hoewel 9 van de 10 ouderen sterft met minstens 1 aandoening onder de leden, lukt het de meerderheid tot aan hun dood zelfstandig te leven, constateert een hoogleraar ouderenzorg.

De familie zorgt steeds actiever mee

Intensievere familieparticipatie om de zorg te ontlasten: In de verpleeghuiszorg krijgen we wat we al veel langer gewend zijn binnen scholen en sportverenigingen,  die het ook niet redden zonder hulp van familie.

In de clinch met Woonzorg Nederland

Bewoners van aanleunwoningen in in Almere zijn de gebreken in hun appartementencomplex spuugzat. Vanaf een groot spandoek roepen ze Woonzorg Nederland toe: Jullie laten ons ouderen barsten.

Pensioenfonds heeft maar één taak

Pensioenen steeds duurzamer?  “Pensioenfondsen dienen één doel na te streven en dat is binnen de grenzen van de wet een zo hoog mogelijk rendement halen.”

Met je partner, je hond, je spulletjes en je leven

De ‘preferentie’ van ouderen is, zegt minister Conny Helder, ‘dat mensen kunnen blijven wonen met hun partner en hun hond en hun spulletjes en hun leven’. Aaf Brandt Corstius schrijft over een wonderlijk argument.

Pensioenfondsen nog niet de vlag uit

De paaseieren liggen al in de winkel, maar zoals het gezegde luidt: eet die nog niet op Goede Vrijdag. Dat geldt ook voor pensioenfondsen. Het lijkt op weg naar het nieuwe pensioenstelsel nog geen tijd om de vlag uit te hangen.

Beweegkit Ouderen

Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de Beweegkit Ouderen gelanceerd. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Weer oversterfte, levensverwachting stijgt

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. Intussen meldt het CBS ook dat de levensverwachting bij geboorte in 2022 weer is gestegen.

Dementie als maatschappelijk vraagstuk

Dementie is naast een rotziekte ook een maatschappelijk vraagstuk. Dat zegt de gemeente Moerdijk in de aankondiging van een bijeenkomst over Sociale Benadering Dementie.

Podcast gezond ouder worden

Twee kopstukken van Healthy Ageing Network Northern waren jaren dagelijks bezig met het thema gezond ouder worden en nemen nu afscheid met een podcast.

Goed Gesprek Methode

Heb je een migratieachtergrond én dementie? Dan vormen culturele verschillen een mogelijk struikelblok voor zorgverleners. Als praktisch hulpmiddel is er nu de Goed Gesprek Methode.

Doe nu je oefeningen

Voor het toenemende geriatrische revalidanten dat thuis regelmatig moet oefenen kan de zorgrobot mogelijk een rol vervullen. Een robot die zegt: ‘doe nu je oefeningen’.

Cultuursensitief niets bijzonders, wel ánders

“Cultuursensitieve zorg is niets bijzonders, maar ánders”, zegt de oprichter van OmniaZorg. “Het draait om beleving, bejegening en communicatie.”

Kernen verbinden met online platform

Er komt een online platform om de 26 kernen in West Betuwe onderling en met de gemeente te verbinden. “Onderlinge samenwerking in kernen én tussen kernen vergroot de leefbaarheid”, zegt de wethouder.

Langer dan 15 minuten onder de douche

Twee tot drie keer in de week douchen, of liever elke dag? En waarom doucht een groot deel van de 65-plussers in Nederland langer dan 15 minuten?