Senioren Journaal van maandag 22 februari

Alsof de staat bij je aan de keukentafel zit

Door de regel dat je maar één persoon thuis mag ontvangen, is directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zelf anders over de overheid gaan praten, vertelt hij in NRC. “Nu noem ik die ‘de staat’. Die beslist: jij mag niet je vader én je moeder ontvangen. Het voelt alsof de staat bij mij aan de keukentafel zit.”

‘AOW niet korten bij delen huis’

“Je zult zien dat wanneer we de AOW als basisbedrag betalen er leuke, kleinschalige woongroepen ontstaan die een eigen parttime kok of eigen verpleging in dienst kunnen nemen. En het belangrijkste: er zullen honderdduizenden woningen vrijvallen.” Dat schrijft Annemarie van Gaal in haar column in de Telegraaf waarin ze nagaat hoe we de bestaande woningvoorraad beter kunnen benutten.

‘Banken, breng persoonlijk contact terug!

Met het pamflet ‘Breng het persoonlijke contact terug!’ wil KBO-PCOB banken oproepen om hun oudere clientèle niet langer in de kou te laten staan, meldt NU.nl. Directeur Marcel Sturkenboom: “Veel senioren vinden digitaal hun weg, maar er blijft een groep die dat niet kan of niet wil. Van de verhalen van klanten die bij de bank aankomen en een briefje op de deur vinden met daarop de tekst ‘Sorry, wij zijn permanent gesloten’, breekt mijn klomp. Dat is geen service, anno 2021.”

Persoonlijke pensioenpotjes

De pensioenfondsen zien er weinig in om bij de verdeling van het pensioenvermogen in persoonlijke potjes individuele toestemming te vragen van deelnemers, waar bijvoorbeeld ouderenorganisaties voor pleiten. ‘De suggestie die daar een beetje uit klinkt, is dat een fondsbestuur tegen het belang van individuen kan handelen’, zegt de Pensioenfederatie in het FD. ‘Het bestuur is er juist om die belangen zo evenwichtig mogelijk af te wegen.’

Flinke stijging eenzaamheid

Nee, van een eenzaamheidsepidemie wil hij niet spreken, wel vindt hij eenzaamheid een groot probleem. Hoogleraar Theo van Tilburg (ook wel: de eenzaamheidsprofessor) zegt in het FD: ‘Het zijn vooral ouderen boven de 75 jaar bij wie we een flinke stijging zien. Zij houden zich over het algemeen strikter aan de maatregelen en wonen vaker alleen. Dat is bovendien de groep met verreweg het hoogste eenzaamheidspercentage, vóór de coronacrisis al 60 procent.’

Wijkverpleegkundige als enige aanspreekpunt

De coronacrisis heeft volgens Nieuwsuur het vergrootglas gelegd op hét structurele probleem van de zorgsector: het personeelstekort. Dat is niet vanzelf ontstaan, maar mede het gevolg van politieke besluiten in het verleden. Een wijkverpleegkundige in Lelystad vertelt hoe hij op zijn ronde door de wijk veel eenzaamheid tegenkomt. “Voor sommigen ben je het enige aanspreekpunt gedurende de gehele dag. Mensen hebben echt behoefte aan een praatje. Dan is het pijnlijk dat je alweer weg moet.”

Vaccinatiebereidheid 80-plus heel erg hoog’

Minister Hugo de Jonge verwacht dat voor de coronavaccinatie deze week de eerste 75- tot 80-jarigen worden uitgenodigd, zegt hij in de Volkskrant. Dat is een grote groep. ‘Een deel van hen zal wellicht nog in maart aan de beurt kunnen komen. Bij de 80-plussers was de vaccinatiebereidheid heel erg hoog, dat zijn Koreaanse cijfers. Dat is goed nieuws, maar daardoor duurt de campagne ook ietsje langer.’

‘Strengere keuring bejaarde automobilisten’

Hoogbejaarde automobilisten zouden vaker gekeurd moeten worden. Daarvoor pleit de schoonfamilie van een vrouw die in 2019 op 38-jarige leeftijd werd overreden door een automobilist van 88 jaar en overleed aan haar verwondingen. Haar schoonvader is een petitie gestart. Hoogbejaarde automobilisten moeten niet eens in de vijf jaar, maar ieder jaar gekeurd worden om te beoordelen of ze nog de weg op kunnen, zo is de oproep volgens RTL Nieuws.

‘MijnHuisPast’

In het voorjaar start Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo met het programma ‘MijnHuisPast’, meldt Studio040. Per brief worden de senioren uitgenodigd voor een wooncheck. Na aanmelding maakt een woonadviseur een afspraak voor een huisbezoek. De woonadviseurs, deskundige vrijwilligers, bekijken samen met de bewoner(s) o.a. de toegang, de veiligheid en het comfort van alle kamers en trappen in het huis. Daarna komt woonadvies met tips om de woning seniorvriendelijker te maken.

‘Pas op! Overstekende ouderen!’

Als goedgehumeurde oudere (“lees je nooit over!”), krijgt Tony van der Meulen, schrijft hij in zijn column in het Brabants Dagblad, de pest in als een 70-plusser in de gemeente Loon op Zand geen lid van het stembureau mag zijn. “Zorgplicht, zegt de gemeente. Het is griezelige bemoeizucht. Zet dan bij de gemeentegrens ook meteen maar een bord: Pas op! Overstekende ouderen! Met daarboven een krakkemikkig oudje, beetje gebogen, stokje, drupneus.”

Vier miljoen gevalletjes leeftijdsdiscriminatie

Hoe deel je een maatschappij in de praktijk in tweeën op, vraagt columnist Rob Hoogland van de Telegraaf zich af naar aanleiding van de voorstellen van Herstel NL. “Hoe benoem je de openbare ruimte tot verboden gebied voor ouderen? Hoe maak je tweederangsburgers van hen? Ik herken vier miljoen gevalletjes leeftijdsdiscriminatie en de rechter herkent ze ongetwijfeld ook.”

Ouderen hebben meer focus

Oud en verstrooid? Die combinatie gaat echt niet altijd op. Oudere volwassenen blijken minder vaak afleidende gedachten te hebben dan jongere volwassenen. Ook zijn ouderen meer gefocust en hebben ze minder last van angstgevoelens en rusteloosheid, blijkt uit Iers onderzoek waarover het Nederlands Dagblad schrijft. De onderzoekers hopen dat de resultaten van het onderzoek bijdragen aan meer begrip van het cognitieve verouderingsproces, en dat het bijdraagt aan een meer leeftijdsvriendelijke en inclusieve samenleving.

‘De dood verdient een plek in ons leven’

De dood zou niet uitgesteld, maar genormaliseerd moeten worden, schrijft Volkskrant-redacteur Sander van Walsum in een essay. “Zelfs na een gelukkig leven – of misschien juist na een gelukkig leven – zou de dood ook best kunnen worden gevierd.” Emeritus hoogleraar medische ethiek Heleen Dupuis zegt in de Telegraaf dat we meer moeten inzetten op kwaliteit van leven en leren om de dood te accepteren. “Wij ouderen zouden ook minder bang moeten zijn voor de dood.” Longarts Sander de Hosson zegt in Trouw dat hij niet houdt van kreten als ‘vechten tegen de dood’. Hij zet als longarts in op kwaliteit van leven, juist in de laatste levensfase.