Vernieuwing toezicht zorg in thuissituatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige als de spil in professionele zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Maar ze beseft dat het sociaal domein ook een rol speelt en dat de cliënt zelf eveneens partij is.

Dit heeft gevolgen voor het toezicht, stelt Anne Margriet Pot (adviseur langdurige zorg bij de Inspectie), die zich in Rotterdam als hoogleraar over dit onderwerp gaat buigen vanuit de door de inspectie ingestelde leerstoel ‘Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’

Arbeidsmarkt en technologie

“De vraag hoe we toezicht kunnen inzetten op persoonsgerichte zorg is heel actueel”, aldus Pot. “Ook in het licht van de arbeidsmarktproblematiek in de langdurige zorg en de inzet van zorgtechnologie. En niet in de laatste plaats het gegeven dat langdurige zorg lang niet altijd gebonden is aan een institutionele setting.” Bij kwetsbare ouderen die in de thuissituatie verblijven, is sprake van een netwerk van partijen die een rol spelen in de zorg.

Hoe verloopt de samenwerking

“We zijn nu zoekende hoe we het toezicht op zorgnetwerken beter kunnen vormgeven”, zegt Pot. “In eerste instantie kijken we daarbij naar de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige, want die zien we als de spil in de professionele zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. We kijken bijvoorbeeld naar hoe de samenwerking tussen deze partijen verloopt, een vorm van toezicht waarmee we inmiddels ervaring hebben opgedaan.”

Sterke regionale verschillen

Die mate van samenwerking verschilt sterk per regio. We zien regio’s waar dit heel goed loopt. Waar partijen goed op de hoogte zijn van de zorgbehoeften van kwetsbare ouderen en waar ook de juiste partijen worden betrokken om invulling aan de zorg te geven. Maar we zien ook situaties waarin het door de veelheid aan thuiszorgaanbieders voor de huisarts heel moeilijk is om overzicht te krijgen van het aanbod, en dat partijen daardoor elkaar niet goed weten te vinden.”