Senioren Journaal van vrijdag 17 maart

Toename seksuele activiteit 75-plussers

Uit cijfers van het CBS blijkt een toenemende seksuele activiteit bij 75-plussers. “Wat mee kan spelen is dat de ouderen zich fijner voelen.” Een seksuoloog is niet verrast: Aan seks hangt geen leeftijdsgrens én seks is gezond.

Potten we het geld op of laten we het rollen

Zestigplussers zijn de rijkste groep in onze samenleving: potten ze hun geld op, of laten ze het rollen? Hoe in Friesland ouderen als consument en belastingbetaler kunnen bijdragen aan economie en maatschappij.

Verhuren aan de volgende generatie

Idee om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen: senioren houden hun woning in eigendom, verhuizen naar een seniorenwoning en verhuren het eigen huis aan diegene die ‘m het hardst nodig hebben.

Geen filter meer tussen thuis en ziekenhuis

“Door de sluiting van de verzorgingshuizen zijn ouderen er in de thuissituatie vaak veel beroerder aan toe dan voorheen. En ze worden buiten kantooruren bediend door huisartsen die deze mensen helemaal niet kennen.”

Hoge huur, maar ook eisen aan zorgwoning

Wanneer is een woning een zorgwoning en mag de eigenaar daarom de huur flink verhogen? Een Limburgse kantonrechter doet een duidelijke uitspraak. De woning mag bijvoorbeeld geen enkele drempel bevatten.

Thuiswonend zinkt de moed je in de schoenen

Sluipende bezuinigingen in de ouderenzorg. “Er is ook heel veel narigheid bij de vele thuiswonende ouderen die overstroomd worden met berichten over bezuinigingen, waardoor de moed hen nogal eens in de schoenen zinkt.”

Familie denkt soms anders over goede zorg

Ouderenzorg afstemmen met de familie vraagt een andere manier van denken.‘Familieleden hebben soms andere ideeën over wat goede zorg is voor vader of moeder dan de zorgprofessional.’

Bouw van ouderenwoningen stokt

De kabinetsplannen om het aantal woningen speciaal voor ouderen die veel zorg nodig hebben fors uit te breiden, dreigen te mislukken. Dat blijkt uit de regiomonitor verpleeghuiszorg die minister Helder naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

BBB tegen pensioenwet

Caroline van der Plas stemde in de Tweede Kamer tegen de pensioenwet en de BBB wil dat in de Eerste Kamer ook doen. Vooralsnog ziet het naar uit dat die Kamer er nog over stemt in de oude samenstelling.

In Amsterdam convenant wijkverpleging

Er wordt meer zorg thuis gegeven, ook ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De wijkverpleging heeft een cruciale rol. In Amsterdam sluiten samenwerkende aanbieders van thuiszorg en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant.

Te weinig toiletten wandel- en fietspaden

Een wandel- of fietstocht in de natuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend, omdat er te weinig toiletten zijn langs de route. De Toiletalliantie, waarvan ook ANBO deel uitmaakt, vraagt extra aandacht voor dit tekort.

Langer thuis met inzet bestaande data

Het project Data Driven Nursing is een tweede fase ingegaan. Samen met wijkteams wordt verkend “hoe we al bestaande data kunnen inzetten om inzicht te krijgen in hoe we cliënten langer thuis kunnen laten wonen.”

Luxe positie topeconoom

“Topeconoom Lans Bovenberg pleit al jaren voor een hogere pensioenleeftijd. Hij is zelf 64 jaar en gaat nu met pensioen. Luxe positie!”, aldus een Trouw-lezer.

Babbeltrucs ‘beveiliger’ of ‘reparateur’

Het OM heeft donderdag veertien maanden cel geëist tegen een 59-jarige man uit Renkum die zich schuldig zou hebben gemaakt aan babbeltrucs bij ouderen en diefstal van 1.800 euro in Den Haag en Rotterdam.