Senioren Journaal van donderdag 16 november

Makelaar: generaties niet tegen elkaar uitspelen

Jong en oud hebben gemeenschappelijke belangen als het gaat om wonen, zegt een makelaar. “In plaats van generaties tegen elkaar uit te spelen, is het zaak dat we op zoek gaan naar oplossingen die voor iedereen werken.”

Ouderen bepalen zelf hun toekomst

Ouderen moeten zelf bepalen hoe ze hun toekomst willen inrichten. Daarin krijgen ze alle mogelijkheden hun talenten in te zetten. Voor wie dat niet meer goed kan, wordt er zorg geregeld. Aldus de actieagenda Goud voor Oud van gemeente Rotterdam.

Pensioenfondsen investeren in ouderenwoningen

Pensioenfondsen ABP en bpfBouw trekken 400 miljoen euro uit om ruim 1500 betaalbare huurwoningen te laten bouwen, voor lage middeninkomens, ouderen en mensen die zorg nodig hebben. “We willen ook maatschappelijke impact hebben.”

Bij stemmen doet leeftijd er niet toe

’50-plusser, lever je stemrechten in’, was een oproep in de Volkskrant. Lezers van de krant reageren. “In iedere leeftijdsgroep zijn er kiezers die het verschil kunnen maken. Ten voordele of ten nadele.”

Graag een leuk plekje en niet té duur

‘We willen wel doorstromen, maar dan moet er wel een waardig alternatief zijn.’ Maar waar zijn die seniorenwoningen op een leuk plekje die niet té veel kosten? Op naar het Binnenhof.

Nederland kan niet zonder Hulp bij Huishouden

‘Erken, omarm en behoud Hulp bij Huishouden als fundament voor zorg thuis’, zeggen zes ouderenzorgorganisaties in een oproep aan het kabinet. Het schrappen van Hulp bij Huishouden uit de Wmo noemen ze ‘ondenkbaar en onverantwoord’.

Hoe technologie en tradities samengaan

Bij het werkbezoek aan China en Hongkong vond hoogleraar ouderengeneeskunde Wilco Achterberg dit heel bijzonder: belangrijke tradities kunnen ook naast de technologische ontwikkeling bestaan. “Sterker nog, ze worden erin meegenomen.”

‘Bedrag ineens’ weer uitgesteld

Minister Schouten heeft laten weten dat als startdatum voor de keuzemogelijkheid van een bedrag ineens (10% van de pensioenuitkering op het moment waarop je met pensioen gaat) 1 juli 2024 niet meer haalbaar is. Nu wordt uitgegaan van 1 januari 2025.

Virtuele wooncoach komt er aan

Participatieraad Overijssel roept op deel te nemen aan focusgroepen: hoe kunnen we de huizen van ouderen beter passend maken. Deelname van één uur online en twee uur persoonlijk draagt ook bij aan de ontwikkeling van een virtuele wooncoach.

Bejaardenhuis gaat vereenzaming tegen

Vereenzaming van alleenstaande ouderen is een bekend probleem. Pleidooi voor bejaardenhuizen en aanleunwoningen dan wel hofjes met centrale voorzieningen.