Bejaardenhuis gaat vereenzaming tegen

Terecht pleiten PVV’er Fleur Agema en BBB’er Nicki Pouw-Verweij voor de terugkeer van bejaardenhuizen, reageert in NRC Bernard Goslings uit Oegstgeest.

Vereenzaming van alleenstaande ouderen is volgens Goslings een bekend probleem. “Hieraan kan voor een groot deel worden tegemoetgekomen door een goed georganiseerde gezamenlijke woonvoorziening, onder één dak in een bejaardenhuis of in aanleunwoningen dan wel in hofjes met centrale voorzieningen.

Een groot bijkomend voordeel is dat hierdoor ook onderlinge hulpverlening mogelijk wordt, zo schrijft Goslings in NRC, die in belangrijke mate kan bijdragen aan het verminderen van de professionele zorgbehoefte en het voorkomen van vereenzaming.