Senioren Journaal van donderdag 16 maart

Ruzies tussen generaties straks voorbij

Lans Bovenberg (64), een van de bedenkers van het nieuwe pensioenstelsel, gaat met pensioen. Hij verwacht dat ruzies tussen generaties straks voorbij zijn en dat ouderen erop vooruitgaan. Maar ook hij vreest dat er rechtszaken komen.

85 jaar en nog lang wachten op seniorenwoning

De 85-jarige Annie Janssen uit Blaricum wil graag naar een seniorenwoning in haar eigen dorp, maar dat zit er nog lang niet in. “Ik schaam mij bijna dat ik hier zo mooi woon.” Maar het huis wordt haar te groot.

Meedenkers voor zorg- en hulpvragen

Beekdaelen startte met ‘meedenkers’, de nieuwe, gezamenlijke naam voor cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. “Als gemeente maken we beleid, maar kunnen we niet alle taken zélf uitvoeren.”

Wie wil straks nog voor ouderen zorgen?

De grote vraag wordt: wie wil straks nog voor onze ouderen zorgen? Dat schrijft de Groene Amsterdammer bij wat dit weekblad zelf een schokkend onderzoeksverhaal noemt. Waarom hebben deze toegewijde mensen zo’n lage prioriteit?

Kenmerken van hoogbegaafde ouderen

Er is veel aandacht voor hoogbegaafdheid bij jongeren. Maar er zijn ook veel hoogbegaafde senioren. Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen deelt kenmerken om hoogbegaafdheid te herkennen bij ouderen.

Parkeerdrukte bij appartementen

Meer mensen hebben(langer) een auto dan waar rekening mee was gehouden bij de opzet van als aanleunwoning gebouwde appartementen. In Groesbeek leidt dat tot conflicten tussen bewoners, de corporatie zoekt een oplossing.

Walk & Talk in de Bijlmer

Ogor Okafor organiseert sinds 2021 Walk & Talk. Al wandelend praten senioren uit de EGK-buurt in Amsterdam over onderwerpen die hen bezighouden. “Samen eten, praten en wandelen doet hen goed. “

Zorgwoningen én een goed pensioen

Kun je wonen in pensioengeld? Jazeker, zegt de voorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. “Een van de mooiste vastgoedbeleggingen die we doen, zijn onze investeringen in zorgwoningen.

Test voor dorpendeal

In de Dorpendeal van Hellouw hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, provincie en gemeente afspraken gemaakt om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van Hellouw. ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn.’

Vijf ton weggesluisd door ‘bankmedewerkers’

Meer dan 60 mensen zijn gezamenlijk voor bijna 500.000 euro opgelicht door ‘bankmedewerkers’. Dankzij politieonderzoek konden de zaken van deze slachtoffers worden herleid naar drie verdachten.

Belastingaangifte lastig voor ouderen

De belastingdienst wil het ons makkelijker en veiliger maken om belastingaangifte te doen door oa de 2-traps controle DigiD. Een Telegraaf-lezer denkt dat veel ouderen,  met name van voor 1945, moeite hebben met de digitale wereld.

Nieuw handboek voor verpleeghuis

De zorgvragen van de ouderen die in een verpleeghuis komen wonen worden steeds complexer. Hoe kun je de bewoner in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg bieden: Werken volgens ‘Evidence Based Practice’.