Senioren Journaal van donderdag 1 juni

Einde acceptgiro als afbraakmoment

Het is voorbij voor de acceptgiro. “Gelukkig zijn er verschillende alternatieven, ook zonder internet.” Maar toch: “Het is opnieuw een afbraakmoment in de vriendelijkheid voor senioren.”

Kwart ziekenhuispatiënten kwetsbare ouderen

Voor de patiëntengroep kwetsbare ouderen zijn samenwerkende grote ziekenhuizen een gezamenlijk Samen Beter verbeterprogramma gestart. Het gaat om ruim 25% van de patiënten die in het ziekenhuis wordt opgenomen. “Een grote groep patiënten dus.”

De pensioenwet is nog niet af

De Eerste Kamer heeft de nieuwe pensioenwet aangenomen. De Seniorencoalitie heeft gemengde gevoelens en vindt dat de lat voor de koopkrachtkwaliteit omhoog moet. Wat gaan de pensioenfondsen nu doen, hoe gaat het met de dreigende rechtszaken, hoe veilig is het persoonlijke pensioenpotje, gaan we een mijnenveld in?

Huurkorting jongeren die bij ouderen gaan wonen

Sommige tehuizen voor senioren worden binnenkort ook studentenhuizen, want het kabinet trekt bijna 50 miljoen uit om jongeren en ouderen te laten samenwonen: een flinke huurkorting in ruil voor (lichte) zorgtaken.

Zó kan het niet langer met scootmobiels

In 2021 waren er in Nederland 32 ongelukken met een scootmobiel waarbij de bestuurder omgekomen is. Dit kan zo niet langer, vindt de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarom is er op 22 juni een gratis scootmobielcursus.

Armoedebeleid ouderen verbeteren

Ouderen zijn een vergeten groep in het Purmerendse armoedebeleid, zeggen Protestantse Gemeente en Caritas Polderland. Gepleit wordt voor een betere informatievoorziening, een stadspas en gratis openbaar vervoer.

Willen echte klimaatoma’s en -opa’s opstaan?

Als ‘Grootouders voor het klimaat’ in praatprogramma’s vertellen dat ze zonnepanelen op het dak hebben geplaatst, applaudisseert iedereen. Waarom zitten er nooit grootouders die om het klimaat te redden voor kerncentrales zijn?

Kaag wil contant geld wettelijk regelen

Het moet overal in het land mogelijk blijven om gratis contant geld op te nemen bij Geldmaat-automaten. Minister Kaag van Financiën wil de banken hiertoe verplichten en de beschikbaarheid van contant geld wettelijk regelen.

Flinke toename geheugenproblemen

In het eerste kwartaal van 2023 bezochten volwassenen 24% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2020. Dat lijkt een lange(re)termijneffect van zowel coronamaatregelen als corona-infecties.

Steun bibliotheek voor de 70-plussers

“De enige die hierin ondersteuning biedt is de Openbare Bibliotheek Amsterdam”, schrijft een Parool-lezer over de problemen van 70-plussers met digitalisering bij de banken.

Stapeling van problemen

Een op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen. Dat komt eigenlijk bij alle groepen voor, maar het meest bij ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en mensen met een migratieachtergrond.

Stadspas voor wie die het hardst nodig heeft

Amsterdam stopt met de stadspas voor ouderen met een midden- of hoger inkomen (die heel weinig wordt gebruikt). Via de reguliere stadspas, intussen beschikbaar is voor een grotere groep ouderen met een middenlaag inkomen, “investeert de gemeente het meest in de groep die dit het hardst nodig heeft”.