Alle pensioenfondsen moeten keuzes gaan maken

Directeur van Achmea Pensioenen Arthur van der Wal is druk met de wijziging van het pensioenstelsel. Hij maakt zich vooral zorgen over de uitvoerbaarheid, vertelt hij in EW.

‘Er ligt nu een wet in de Eerste Kamer. Wij letten vooral op de uitvoerbaarheid daarvan, op de communicatie erover naar de deelnemers, en op de te maken keuzes door sociale partners, fondsen en deelnemers. Het moet allemaal in een beperkte periode gebeuren. Op 1 januari 2027 dient de stelselwijziging te zijn doorgevoerd. Wij vinden dat best krap.’

Sociale partners beslissen

Het moet simpel zijn voor de deelnemers, aldus de Achmea pensioendirecteur. “Dat vind ik ook leuk: ingewikkelde zaken versimpelen. Als je met pensioenen werkt, moet dat wel in je zitten.’ Alle pensioenfondsen moeten keuzes gaan maken, legt hij uit in EW. “Wij kunnen wel klaar zijn en zeggen dat we de regeling gaan omzetten naar het nieuwe stelsel, maar er zitten sociale partners achter en die beslissen daarover. Zij zullen eerst tot overeenstemming moeten komen met elkaar. En dan volgt het pensioenfonds.

Openhartoperatie voor de hele sector

‘Dat traject geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland. Het is een openhartoperatie voor de hele sector. Echt een megaklus. Wij hebben de politiek ook gewaarschuwd: kijk nou uit, houd rekening met die transitietijd. Het kan wel eens… tegenvallen.’

Je kunt die draai één keer maken

De Achema-directeur wil dat de partijen die erover gaan heel bewust de juiste keuzes maken. ‘Dat het goed uitpakt voor de deelnemers. En dat het goed gaat in de administraties en alle uitingen. Je kunt die draai maar één keer maken en je kunt niet meer terug.’ Je hebt straks bijvoorbeeld twee typen pensioenregelingen. ‘Het zijn allebei premieregelingen, maar je hebt de flexibele regeling en de solidaire regeling. Dat is een belangrijke keuze, die de cao-partners zullen moeten maken.’

Het zal niet zonder hobbels gaan

‘Het onderscheid zit vooral in hoe de risico’s worden toebedeeld. We moeten ervoor zorgen dat de deelnemers heel goed begrijpen wat de gevolgen voor hen zijn.’ Op heel veel punten is volgens Van der Wal de wet aangepast in het belang van de deelnemers en met het oog op de uitvoerbaarheid, zegt hij in EW. ‘Daar ben ik tevreden over. Het zal alleen niet zonder hobbels gaan.”