Nu al bezwaar tegen overzetten pensioen

De Eerste Kamer stemt binnenkort in met de nieuwe pensioenwet, luidt de verwachting. Die voorziet in afschaffing van het individuele bezwaarrecht. Deelnemers die pensioenverlies vrezen zouden daarom nu al in het geweer moeten komen. Hierover bericht het FD.

Als eerste vakbond roept CMHF (hoger personeel in onder meer het onderwijs) zijn leden op om nu al bezwaar te maken tegen de overheveling van hun pensioen naar het nieuwe stelsel.

Pensioendeskundigen voorspellen al jaren dat het nieuwe pensioenstelsel een lawine van juridische procedures zal losmaken. De vakbond lijkt volgens het FD die nu al in gang te zetten, voordat de wet zelfs maar van kracht is geworden.

Nu al pro forma bezwaar maken

Volgens CMHF-voorzitter Marc de Natris kunnen deelnemers beter nu al pro forma bezwaar maken bij hun pensioenfonds, omdat de wet het bestaande individuele bezwaarrecht buiten werking stelt. ‘Dan kunnen ze er niet meer omheen als blijkt je pensioen inderdaad slechter wordt door het invaren (overhevelen).’

Meteen in actie komen

Als de fondsen bestaande pensioenen omzetten naar het nieuwe stelsel, wordt de bestaande pensioenpot opnieuw verdeeld. Volgens De Natris zou het gezien het kabinetsbeleid ‘zomaar kunnen’ dat hoger personeel er bij die herverdeling bekaaid van afkomt, aldus het FD. Om te voorkomen dat zijn leden dan te laat zijn met hun bezwaren, zouden ze nu meteen in actie moeten komen.