Euthanasie bij stapeling ouderdomsklachten

Door een combinatie van verschillende ongeneeslijke en voortschrijdende ouderdomsklachten kan het leven als ondraaglijk en uitzichtloos worden ervaren, zegt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE.

“Denk bijvoorbeeld aan de optelsom van artrose, problemen met evenwicht of verminderde geestelijke vermogens en de ongemakken die daaruit voortkomen.” Artsen zien deze stapeling van ouderdomsklachten als één medische aandoening. Dat maakt euthanasie mogelijk, aldus de NVVE, maar misschien is het wel de meest onbekende vorm. “Dat is ook terug te zien in de cijfers van 2021. Van alle meldingen van euthanasie in dat jaar betrof is deze in 4% van de gevallen verleend bij een stapeling van ouderdomsklachten.”

Uitzichtloos en ondraaglijk

Veel mensen denken volgens de NVVE dat het hier voltooid leven betreft, dat is echter niet zo. “Voltooid leven is namelijk niet toegestaan volgens de wet.  Een stapeling van ouderdomsaandoeningen – zoals visusstoornissen, gehoorstoornissen, osteoporose, artrose, evenwichtsproblemen, cognitieve achteruitgang – kan oorzaak zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Of en hoe dat wordt ervaren is afhankelijk van de manier waarop iemand zijn leven leidt of heeft geleefd: voor iemand die zijn hele leven zelf alle keuzes heeft gemaakt kan afhankelijk zijn als ondraaglijk worden ervaren.”

Digitale lezing

Omdat de NVVE merkt dat er nog veel onbekend is over deze vorm en euthanasie is in ‘de week van de euthanasie’ een digitale lezing ontwikkeld die uitleg geeft over de mogelijkheden, de misverstanden en meer algemene informatie.