Digitale erfenis goed regelen

De moderne erfenis bestaat niet alleen uit een onopgeruimde zolder, maar ook uit een verzameling foto’s, video’s, playlists, mailtjes en appjes. Dat kan voor nabestaanden waardevol zijn, maar dwingt ons ook na te denken over hoe we onze digitale erfenis vormgeven, schrijft Aaron Mirck(schrijver en spreker over technologie) in Het Parool.

Data na de dood

Het onderzoek ‘Data na de dood’ leert dat 60 procent van de Nederlanders nog nooit heeft nagedacht over wat er na het overlijden met zijn of haar data zou moeten gebeuren. Het is volgens Mirck beslist geen overbodige luxe om je digitale erfenis goed te regelen. “Doe je dat niet, dan is het voor nabestaanden lastig om toegang te krijgen tot je ongetwijfeld unieke en bijzonder goed gecureerde playlists.”

Anders dan ‘gewone’ erfenis

De digitale erfenis werkt niet zoals de ‘gewone’ erfenis, legt Mirck uit in Het Parool. Fysieke zaken (zoals smartphones en computers) vallen wel onder het erfrecht, dus die worden overgedragen aan erfgenamen. We zijn echter geen eigenaar maar gebruiker van de apps (Spotify, WhatsApp) op onze telefoon en computer, dus moeten nabestaanden toegang vragen tot zo’n account. Soms is het nodig om een rechterlijk bevel op te sturen naar de VS, en nabestaanden krijgen niet altijd toegang tot iemands mailaccount.

Password-manager

Heb je geen idee waar je moet beginnen? Zet allereerst op een rijtje hoe je digitale erfenis eruit zou zien. Met andere woorden, schrijft Mirck in Het Parool: maak een lijst van al je social media-accounts, hardware en digitale abonnementen. Beslis van elk van die zaken wat je wilt laten erven en aan wie. “Wil je dat je partner of erfgenaam toegang krijgt tot je e-mail, of juist niet? Geef dat aan bij de notaris. Zet al je wachtwoorden op papier en zorg dat dit na overlijden gevonden kan worden. Of machtig iemand voor een password-manager.”