Senioren Journaal van dinsdag 9 mei

Is huisarts nog belangrijkste steunpilaar

KBO Noord-Holland vraagt leden te melden als er ernstige klachten of twijfels zijn over hun (nieuwe) huisartsenpraktijk. Er worden ontwikkelingen gesignaleerd waardoor senioren hun ‘belangrijkste steunpilaar’ verliezen. In Amsterdam worden basisartsen ingezet voor het spreekuur en wordt de huisarts steeds meer manager van een zorgteam.

Bijna 105, geen coulance zorgverzekeraar

Lees en huiver, blogt Marcel Canoy. Een Groninger van bijna 105 krijgt geen verdere verlenging van de terminaalverklaring (24 uur zorg aan huis). Canoy: Geloof het of niet, maar het verzoek werd afgewezen met als argument ‘dat dit te duur wordt en er steeds meer oudere mensen komen’.

Kwetsbare ouderen in beeld krijgen

Helmond kent in totaal zo’n 5500 kwetsbare ouderen die niet of nauwelijks in beeld zijn bij organisaties. Onder de noemer Aandacht voor Ouderen willen samenwerkende professionals en vrijwilligers daar verandering in brengen.

Menselijke maat bij uitvoering AOW

De Sociale Verzekeringsbank (uitvoering o.a. AOW) scoort goed bij haar 5,5 miljoen klanten. Er wordt gewerkt met een methodiek om de menselijke maat centraal te zetten. “Wij willen dat iedereen in onze organisatie professionele buikpijn kan voelen.”

Dik-voor-elkaar-huis lange adem

In Abcoude zijn senioren nu zo’n acht jaar bezig met het  ‘Dik-voor elkaar-huis collectief’: negentien appartementen en een huiskamer voor buurtactiviteiten. Langzaam lijkt er schot in de zaak te komen. Advies voor andere initiatiefnemers: “Begin op tijd. Liefst rond je 60e.”

Tref- en dienstencentrum na 60 jaar dicht

Het tref- en dienstencentrum voor ouderen in Sittard-Zuid moet na ruim zes decennia de deuren sluiten. Er komen steeds minder bezoekers. Bij het handwerken zijn er meer begeleiders dan deelnemers.

Burenhulp in een modern jasje

In Amsterdam-Oost Oost zijn intussen twee Lang Leven Thuisflats in ontwikkeling. “We willen dat er een buurt ontstaat waar mensen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.” Sommige bewoners zijn bang dat het een verpleeghuis wordt. “Die angst gaan we wegnemen.”

Dankbaarheid naar de langere termijn

‘Tot voor kort ging ik meer voor de “snelle” dankbaarheid, de korte termijn.’ Nu geeft de wijkverpleegkundige mensen steeds vaker de eigen regie terug door hen te leren handelingen zelf te doen. ‘De zorg wordt zo duurzamer en die dankbaarheid verplaatst zich naar de langere termijn.’

Beweegweek met wereldrecord stoelendans

“Ouderen bewegen wel, maar er is ook een groep die niet beweegt”, vertelt Olga Commandeur bij de aftrap van de Nationale Beweegweek voor ouderen. Gehoopt wordt met deze week juist die groep te bereiken. In Utrecht was Commandeur bij het wereldrecord stoelendans.

Stijgende onzekerheid toegang zorg

In 2022 waren er minder klachten over zorgverzekeraars dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd wordt een stijgende onzekerheid over de toegang tot zorg gesignaleerd.