Veel onwetendheid over deeltijdpensioen

Huiswerk, maar belangrijk huiswerk: je pensioen bekijken. FD Persoonlijk belicht wat je nu al kunt doen.

Eenmaal begin zestig kun je qua opbouw het verschil niet meer maken, leggen deskundigen uit. ‘Je bent toe aan je eindplan. Wil je eerder of later stoppen of nog een paar dagen blijven werken en voor het overige met deeltijdpensioen? Ga over die opties met je werkgever maar ook thuis in gesprek.’ De onwetendheid over deeltijdpensioen is groot, wordt in het FD geconstateerd, terwijl het een mooie manier is om geleidelijk af te bouwen.

Zoveel mogelijk innen

Soms werken mensen in deeltijd door en nemen niet alvast hun pensioen deels op. ‘Het is mooi dat mensen zuinig zijn op hun pensioen, maar ergens komt een omslagpunt. Je moet eerst zoveel mogelijk opbouwen en daarna zoveel mogelijk innen.’

Hoog-laagconstructie

Dat geldt ook, zo wordt in het FD gesteld, voor de zogeheten hoog-laagconstructie, waarbij je in de eerste jaren (maximaal tien) van je pensioen wat meer laat uitkeren. Aangezien de meeste mensen verwachten in de eerste jaren na pensionering het fitst te zijn, is dat geen onlogische optie. Maar haal je wat pensioen naar voren, dan het betekent dat wel dat de uitkering in latere jaren lager wordt.

Tien procent ineens

Dat is ook het geval bij de nieuwe optie die per 2024 mogelijk wordt, aldus het FD: je mag 10% van je kapitaal ineens opnemen. ‘Je moet wel genoeg pensioen overhouden en de invloed van deze keuze op mogelijke toeslagen berekenen.’