Senioren Journaal van donderdag 6 juni

Gaat een robot ons straks wassen?

Worden ouderen straks gewassen door een robot? Een ouderenzorg- organisatie onderzoekt samen met TNO de mogelijkheden voor ‘een innovatief technisch systeem’. Ouderenbond Anbo-PCOB reageert terughoudend.

Samenwerking studenten en ouderen

In Leiden werken studenten en ouderen werken samen in de master Health, Ageing and Society. ‘Zo onderzoeken wij of de plannen aansluiten bij hún wensen en behoeften.’

Theatervoorstelling Zorgen voor Later

AT5 deed samen met De Balie onderzoek naar de problemen in de ouderenzorg in Amsterdam. Het onderzoek wordt maandag afgesloten met een theaterstuk: Zorgen voor Later.

Winkeliers tegen parkeervergunning senioren

De winkeliers in Noordwijk-Binnen voelen helemaal niets voor een parkeervergunning voor senioren. Zij zien liever dat de gemeente zorgt voor meer parkeerplekken.

Vernieuwende concepten bestaande flats

‘We gaan ook aan de slag met vernieuwende woon-zorg concepten in bestaande flats met veel ouderen.’ Amstelveen presenteert een Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040 met een breed pakket aan plannen.

Juridisch thuis blijven wonen

Dementiezorg is een gerestaureerd kasteel is niet goedkoop, maar: Iedereen krijgt een eigen huisnummer. Juridisch blijven de bewoners dus thuis wonen. En dat betekent dat ze voor de zorgkosten een lage eigen bijdrage betalen.

Hoe hard is belofte koopkrachtig pensioen

Vijf jaar na het Pensioenakkoord zijn er voor het nieuwe pensioenstelsel nog heel wat hordes te nemen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met schommeling en onzekerheid rond de pensioenuitkeringen.

Voor de doelgroep is het abracadabra

‘In de wereld van wonen, welzijn en zorg blijkt iedereen bezig te zijn met  afspraken, akkoorden en coalities over thema’s die ouderen van nu en later allemaal direct aangaan.’ Voor degenen over wie het gaat en voor wie ze bedacht zijn, is het abracadabra.

Happen & Stappen

Zo’n zeventig ouderen kregen in Emmeloord een drie-gangen-diner, maar dan wel op drie verschillende locaties. Dus om te kunnen happen moesten de ouderen eerst een eindje stappen.

Bezuinigen ouderenzorg zaak nieuwe kabinet

Nog voor het aantreden van de nieuwe zorgminister, ligt er in 2025 al een gat op de begroting van 615 miljoen dat weggewerkt moet worden. Zo gaat er een streep door bezuinigingen op ouderenzorg, het nieuwe kabinet moet zich hierover uitspreken.