Samenwerking studenten en ouderen

In Leiden werken studenten en ouderen werken samen in de master Health, Ageing and Society. De directeur hiervan schrijft erover in de nieuwsbrief van Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

Sinds 2016 loopt binnen het Leids Universitair Medisch Centrum de internationale master Vitality and Ageing. Inmiddels zijn rond 160 academische professionals opgeleid, die voor het merendeel in het werkveld medische ouderenzorg in brede zin zijn gaan werken aan innovatie en vernieuwing. Vanaf 1 september wordt de naam van deze master: Health, Ageing and Society (HAS). Reden voor deze nieuwe naam is dat die beter de inhoud van de opleiding weerspiegelt.

Meer dan zorg alleen

In deze master worden studenten voorbereid op een belangrijke rol in het vernieuwen van de toekomst van ons zorgsysteem. “De medische zorg biedt steeds meer mogelijkheden, goed ouder worden vraagt echter om veel meer dan gezondheidszorg alleen. Kwaliteit van leven, autonomie, onafhankelijkheid, een sociaal actief leven en geluk zijn van het allergrootste belang, en hangen nauw met elkaar samen. Juist dit vormt de kern van de maatschappelijke uitdaging.”

Niet praten over, maar met

“Met de creativiteit en inventiviteit van studenten onderzoeken we nieuwe kansen in beleid”, aldus de directeur in de nieuwsbrief van Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Ouderen zijn op meerdere manieren betrokken bij het onderwijs. Ze zitten in de adviesraad, participeren in het onderwijs en werken samen met studenten aan innovatieprojecten. “Immers, een belangrijk uitgangspunt bij vernieuwing is ‘niet praten over, maar met’. Studenten werken daarom ook samen met ouderen. Zij discussiëren met ouderen over mogelijke oplossingen voor de nabije en verdere toekomst. Zo onderzoeken wij of de plannen aansluiten bij hún wensen en behoeften.