Senioren Journaal van donderdag 6 juli

Seniorensteden als oplossing

Zet drie probleemgebieden naast elkaar, zegt architect Wouter Bolsius: woningcrisis, zorgcrisis en de kloof tussen stad en platteland. “Omdenken zou kunnen zijn: substantiële seniorsteden realiseren in krimpgebieden, zoals de Achterhoek, of Zuid-Limburg.”

Burenhulp en professionele zorg groot verschil

Minister Helder wil dat burgers vaker zelf ouderenzorg regelen. Maar tussen burenhulp en professionele zorg zit een groot verschil, zeggen bewoners van de eerste Knarrenhof in Zwolle.

In najaar weer coronaprik 60-plussers

Mensen uit risicogroepen kunnen in het najaar weer een vaccinatie krijgen tegen corona. Minister Ernst Kuipers volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Het gaat o.a. om mensen van 60 jaar en ouder.

Ontmanteling van de ouderenzorg

Als de tijdgeest ons dan toch dwingt om excuses te maken voor in het verleden begane fouten, is het volgens een Telegraaf-columnist hoog tijd voor verontschuldigingen aan het adres van de meest benadeelde bevolkingsgroep van ons land: de hulpbehoevende en zieke ouderen.

Geld opzij voor vervroegd pensioen

Een groot deel van de Nederlanders (4 op de 10) is van plan al voor hun 65e met pensioen te gaan. Ongeveer een derde van alle mensen legt momenteel geld opzij om hun vervroegde pensioen te kunnen bekostigen.

Grote bereidheid te helpen, er zijn wel grenzen

“Maar liefst 88 procent van de ouderen is bereid om een ander te helpen. De wil om elkaar te helpen is er dus absoluut maar we weten dat er grenzen zijn aan dat wat mensen kunnen.” Dat zeggen ouderenorganisaties in hun reactie op een rapport over de ouderenzorg.

Ontmoetingsplek elke wijk of dorp

In de gemeente Groningen wordt gestimuleerd we dat in elke wijk of dorp een ontmoetingsplek komt. “Samen met de ouderen in een wijk wordt gekeken waaraan behoefte is.” Dat wordt gemeld in Uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer in Groningen 2023-2026.

Eigen zorgplan? Werk dan niet zo tegen

Zelf je zorgplan maken. Bij het lezen van die oproep van de minister kon een 82-jarige, die al acht jaar bezig is voor een preventieve mantelzorgwoning, een enorme vloek amper onderdrukken.

Minister bij studenten in Future Care Lab

In de toekomst ziet de ouderenzorg er totaal anders uit. Minister Helder met ROC-studenten in gesprek in het Future Care Lab.

Woningspltsing vooral alleenstaanden

Woningcorporatie Zayaz uit ’s-Hertogenbosch geldt als koploper woningsplitsen. Zayaz wil bijdragen aan wachttijdvermindering en andere woonconcepten aanbieden.  “Het vooral een oplossing is voor kleine huishoudens, zoals alleenstaanden.”

Klimaat en asiel boven ouderen

“Uw en mijn belastinggeld is bestemd voor het klimaat en voor de instromende vreemdelingen”, aldus de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf. “De kwetsbare ouderen liggen aan de achterste speen.”

Oefengroep helpt tegen eenzaamheid

Een oefengroep blijkt een ideale setting om eenzaamheid te doorbreken. Bij een project van Rode Kruis en een welzijnsorganisatie in Amsterdam-Noord veranderde het leven van een groep ouderen (69-85 jaar) in slechts vijf middagen.

Op natuurlijker manier voor ouderen zorgen

Wil Nederland zich ontwikkelen tot een samenleving die op een natuurlijker manier voor ouderen zorgt, dan moet de overheid wel voorgaan in een mentaliteitsverandering: solidariteit  boven individuele welvaart, bij betaald-werk-dwang ruimte voor vrijwillige naastenliefde.

Pensioencadeautje ’bedrag ineens’ uitgesteld

De invoering van het zogeheten ’bedrag ineens’ bij pensionering wordt uitgesteld: 1 januari 2024 blijkt niet meer haalbaar. De Koepel Gepensioneerden vindt het volgens ’een blamage dat dit opnieuw niet lukt’.

Minister moet de regie pakken

Voor de ouderenzorg moeten pijnlijke en moeilijke keuzes worden gemaakt. “De minister van langdurige zorg moet nu de regie pakken, en niet het probleem op het bordje van burgers schuiven.”