Senioren Journaal van woensdag 4 oktober

Moeten we zo lang mogelijk willen leven?

De zorgkosten worden te hoog, er is te weinig personeel, en dan is er nog de dreiging van klimaatverandering. Hebben we te allen tijde recht op zorg? Of, nog ingewikkelder: kun je van mensen vragen een stukje leven in te leveren?

Kamer: verzorgingshuis moet terug

Een Kamermeerderheid stemde dinsdag voor het voorstel van Joost Eerdmans (JA21) dat een nieuw kabinet oproept om te zorgen voor de ’herintroductie van een tussenvoorziening’ tussen thuis en het verpleeghuis.

Andere woningen nodig

“Wonen met zorg is een van onze belangrijkste opgaven voor de komende jaren”, aldus meerjarenafspraken in Hoogeveen. “Er zijn andere woningen nodig om wonen met zorg mogelijk te maken.”

Ruim 60 km of meer naar priklocatie

“Ik moet dus om een prikje te halen van een minuut werk, ruim 60 km of meer rijden. Wat denkt de overheid, dat elke 60-plusser nog mobiel is om even heen en weer te rijden, met daarbij een benzineprijs van €2,20?”

Pedicure met haal en breng service

Leef3.in Amersfoort wil graag dat een pedicure ook mogelijk is voor mensen die niet zelfstandig naar een salon kunnen komen. “Om deze reden gaan we een proef doen, namelijk een pedicure met haal en brengservice.”

Obdam eerste Knarrenhof Noord-Holland

Bijna zeven jaar nadat vier vrouwen uit Obdam voor het eerst het idee opperden voor een woongemeenschap voor senioren werden dinsdag handtekeningen gezet voor het eerste Knarrenhof in Noord-Holland.

Zevenhoven redt zijn supermarkt

Om de enige supermarkt in Zevenhoven open te houden springt de gemeente Nieuwkoop bij en steunt het dorp de op te richten coöperatie. “Je wilt ook zicht houden op de kwetsbaren in je omgeving. Voor de ouderen is dit een uitje.”

Niet meer dwingen tot zelfredzaamheid

Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt een hoogleraar. ‘Het is tijd voor herwaardering van collectieve voorzieningen. De zwaksten moeten worden gesteund door zelfbewuste, goedopgeleide sociaal professionals.’

Te vaak problemen met liften

Het komt geregeld voor dat senioren aan huis gekluisterd zijn door technische mankementen in het ouderencomplex waar ze wonen. Leefbaar Rotterdam wil een protocol voor de aanpak bij langdurige defecten aan liften.

Steeds mis bij ouderenpartijen

Waarom gaat het steeds mis bij ouderenpartijen? “Het zijn vaak mensen uit allerlei andere partijen. Ze zijn het misschien eens over ouderen, maar niet over andere onderwerpen als migratie en klimaat.”