Betrek ouderen met dementie bij studies

Onderzoeker Henk Jan Schuijt (traumachirurg) van het St. Antonius Ziekenhuis wil in het vervolg ook ouderen met dementie of verwardheid bij wetenschappelijke onderzoeken betrekken. Daar heeft iedereen uiteindelijk wat aan, zegt hij in AD Groene Hart.

Er worden steeds meer ouderen in een ziekenhuis opgenomen, bovendien is er wetenschappelijk meer aandacht voor deze groep. “Dat is fijn natuurlijk, maar ook ouderen met dementie of een delier horen bij deze studies te worden betrokken.”

Niet gevraagd

Soms zijn kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld botbreuken onderwerp van wetenschappelijke onderzoeken. Maar als patiënten behalve een botbreuk ook een delier hebben, verward zijn of aan dementie lijden dan worden zij niet gevraagd om mee te doen aan onderzoeken, valt Schuijt op, zegt hij in AD Groene Hart. Wat hij zich afvraagt is hoe onderzoekers omgaan met ouderen met dementie of plotselinge verwardheid. Bijna de helft van de kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis komt na een val, zegt hij, kampt met dit soort geheugenproblemen.

Betere zorg

De onderzoeker heeft wel ideeën om het anders te doen, om te beginnen met minder strikte criteria te hanteren voor deelname van deze groep oudere patiënten te hanteren. “Er zijn genoeg manieren om informatie te verzamelen die rekening houden met de geheugenproblemen van de patiënten.” Er kunnen bijvoorbeeld eenvoudige vragenlijsten gemaakt en visuele hulpmiddelen worden gebruikt. Ook kan informatie bij naasten opgevraagd worden, suggereert hij. Dat gebeurt immers in de kindergeneeskunde regelmatig, weet Schuijt. “Als we beter weten wat de werkelijke gezondheidstoestand is van mensen met geheugenproblemen, kunnen we hen betere zorg bieden”, zegt de onderzoeker in AD Groene Hart.