Senioren Journaal van dinsdag 3 oktober

Gepensioneerde als boveninstromer

De gemeente Lopik slaagde er maar niet in om zo’n 20 procent van haar vacatures in te vullen. Tot er een creatieve oplossing bedacht werd, en nu werken ook gepensioneerden voor de gemeente.

Als je kleinkind vraagt wat je wist en deed

“Als je kleinkind later vraagt wat je toen wist en wat je deed. Kun jij dan eerlijk zeggen: ik wist het en ik streed…?” Dolf Jansen op de inspiratiedag van Grootouders voor het Klimaat.

Hogere premies autoverzekering

Autoverzekeringspremies zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Bij 65-plussers zijn premies 7,4 procent hoger dan twee jaar geleden. De ouderen zijn per jaar 42 euro meer kwijt dan twee jaar geleden.

Klaar met leven maar niet gehoord

Diny Kuppens (81) schreef dat haar euthanasiewens wordt genegeerd. NRC publiceert een selectie van reacties. “Het hoogst haalbare is dat mensen zelf besluiten om geen voedsel en drank meer tot zich te nemen. Onmenselijk vind ik dit.”

Dekkingsgraad pensioenen stijgt

Door de aanhoudend hoge rente, lijkt het opnieuw mogelijk om de pensioenen te indexeren. Bovendien is er nu ook ruim voldoende geld om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel soepel te laten verlopen.

Heupairbag: je valt en breekt niets

Per dag sterven er zeventien mensen aan de gevolgen van een ongelukkige val. Is de nieuwe heupairbag de oplossing? De ouderenzorg meldt verbluffende resultaten. Het is even wennen om het te dragen, maar je voelt er verder weinig van: Je valt en je breekt niets.

Van de jaren genieten

Hoe fijn is het “om lekker oud te zijn en nooit meer te hoeven staan in bus of trein omdat de jeugd van tegenwoordig zo aardig is als je een rollator hebt. Van de jaren genieten, dat is een zegen.”

Verwarring over eigen bijdrage Wlz

In augustus is de eigen bijdrage Wlz twee keer geïnd bij mensen met een AOW-uitkering. Omdat ouderen hierdoor in financiële problemen kunnen komen, ging de Nationale Ombudsman hierover in gesprek met het CAK.

PCOB nu fusie met ANBO?

PCOB is afgehaakt bij de samenwerking met Unie KBO en onderzoekt de mogelijkheid om met ANBO te fuseren. Dat meldt KBO Zuid-Holland, dat zelf per1 januari 2024 verder gaat als zelfstandige provinciale bond voor senioren.

Blijven bewegen tot je erbij neervalt

“Hup oudere medelander, rek, strek en buig”, schrijft een columnist. De gemiddelde 75-plusser is een stuk fitter dan die van twintig jaar geleden, maar de fysieke gesteldheid van de 85-jarige is in die jaren nauwelijks verbeterd.