Senioren Journaal van woensdag 3 mei

Naoberschap en digitale zorg

Oud worden, kan dat nog in je eigen dorp, is de vraag in Drenthe. Het provinciebestuur ziet twee oplossingen:  slim bouwen en digitalisering in de zorg. Al kan dat laatste ‘best een grote stap’ zijn.

Vooral ouderen werken meer

Steeds meer mensen die vroeger geen betaald werk zochten of wilden, stappen nu toch de arbeidsmarkt op. Vooral ouderen zijn volgens het CBS vaker en meer aan het werk.

De thuiszorg en De Nieuwe Bejaarde

Pien Rebel schreef De Nieuwe Bejaarde, een prachtig boek over het vak dat ze meer dan dertig jaar met hart en ziel uitoefende: de thuiszorg. Hoe tijd en aandacht het beste is wat ze haar cliënten kon geven en hoe dat steeds meer onder druk kwam.

Seniorenplatform denkt mee met gemeente

De gemeente Apeldoorn wil burgers aanmoedigen om mee te denken en geeft participatiesubsidies aan maatschappelijk organisaties. Ook Seniorenplatform Apeldoorn laat zich horen. “We vertegenwoordigen duizenden leden.”

Zorgwoningen moeten bij elkaar staan

In Delft vinden er stadsgesprekken plaats over de woonvisie. Voor mensen die zorg nodig hebben, worden bestaande woningen geschikt gemaakt en woningen bijgebouwd. Om de zorg en begeleiding goed te organiseren, moeten deze woningen bij elkaar staan.

Angst voor oorlog sterk toegenomen

De angst voor oorlog is in 2023 sterk toegenomen. Oudere mensen zijn doorgaans angstiger voor oorlog dan jongere mensen. Dat blijkt uit Nationaal Vrijheidsonderzoek 2023.

Pensioenuitvoerders zijn er klaar voor

De tijdlijn voor de invoering van de nieuwe pensioenwet is krapper geworden. Toch vinden uitvoerders de tijdlijn haalbaar, dankzij hun voorbereidingen. ‘Krap, maar uitvoerbaar.’

Met plezier gezonder oud!

“We gaan van start met de ontwikkeling van een training voor professionals en vrijwilligers over de cursus Met plezier gezonder oud!”, meldt Leyden Academy. Deze maand zijn er in Leiden enkele meedenk-sessies.

Drie maanden celstraf voor babbeltrucs

De rechtbank in Arnhem veroordeelt een 25-jarige man tot een gevangenisstraf van 3 maanden. De man maakte zich schuldig aan de oplichting van 3 bejaarde slachtoffers. Hij deed zich voor als pakketbezorger.

Kwaliteit van zorg, wat is dat precies

“Het moet voor zowel cliënten, verpleegkundigen, mantelzorgers en zorgaanbieders duidelijk zijn wat wij met elkaar precies onder kwaliteit verstaan en waar we elkaar dus op aan kunnen spreken”, zeggen organisaties van patiënten, specialisten ouderengeneeskunde en verplegenden en verzorgenden.