Naoberschap en digitale zorg

“Op de plek waar je al jaren woont, ben je geworteld, heb je je netwerk en vindt naoberschap plaats”, zegt Hans Kuipers (GroenLinks-gedeputeerde zorg van de provincie Drenthe) volgens Dagblad van het Noorden. Hij spreekt op het symposium ‘Wonen en ouder worden in Drenthe’ in Assen.

Twee oplossingen

Kuipers ziet daarom mogelijkheden voor Drenten om op eigen plek te blijven wonen en oud te worden. Hij heeft twee oplossingen. Ten eerste moet de provincie Drenthe de 13.000 woningen (gepland vóór 2030) slim bouwen, zegt hij. Dat betekent: zo veel mogelijk in huidige wijken en buurten. In jaren 50 en 60-wijken zit volgens de provinciebestuurder veel loze buitenruimte.

Drenthe als voorloper

De tweede oplossing om Drenten in eigen omgeving oud te laten worden, is volgens Kuipers de rol van digitalisering in de zorg. “Ik zie het zo voor me dat we daar als Drenthe ook een voorloper in kunnen zijn. Juist vanwege die grote afstanden.”

Best een grote stap

Zulke ‘zorg op afstand’ kan best een grote stap zijn, geeft Kuipers volgens Dagblad van het Noorden toe. “We zijn allemaal gewend even naar de huisarts te gaan voor het spreekuur. Maar het kan ook voordelen hebben om dat achter een scherm te doen. Bijvoorbeeld als je twee uur onderweg bent voor een vijf minuten consult in het ziekenhuis.”