Senioren Journaal van vrijdag 28 april

Gepensioneerden als klimaatklussers

In Tilburg zetten veertien vrijwilligers van de Stichting de Klimaatklussers zich in om zoveel mogelijk oude huizen te isoleren. Liefst van mensen die weinig te besteden hebben.

Joe Biden, 80 is het nieuwe 60

Is Joe Biden te oud om door te gaan als president? “Er zijn 90-jarigen die nog marathons lopen, en 60-jarigen die al jaren in een rolstoel zitten. Je kalenderleeftijd alleen zegt weinig.” Kun je als politicus te oud zijn? “De kiezer bepaalt”, zegt Parlement.com.

Schrijnende verhuizing leidt tot bouwplan

Het schrijnende verhaal van een ouder echtpaar dat op hoge leeftijd Leimuiden moest verlaten, leidt mogelijk tot de bouw van een wooncomplex. Zodat mensen niet meer naar elders moeten verhuizen als zij extra zorg nodig hebben.

Enorme bouwopgave, weinig plannen

Er is een tekort van honderdduizenden geschikte woningen voor ouderen, maar bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector komen weinig plannen binnen die daarop aansluiten. Het fonds zou graag een grotere rol spelen.

Amsterdam-ZO buurtkamer en buurtkeuken

Amsterdam Zuidoost maakt werk van seniorenwoningen. Zo komen er aan het Ravensteinplein 64 woningen voor senioren met een buurtkamer en -keuken.

Meer technische snufjes nodig in ouderenzorg

Ouderen krijgen slechts mondjesmaat technologische zorg aangeboden. ‘Slimme’ hulpmiddelen zouden echter het zorgpersoneel tijd kunnen besparen of ervoor kunnen zorgen dat ouderen zichzelf beter kunnen redden.

Zakkenrollers hebben het op ouderen gemunt

De politie maakt beelden openbaar van vier gehaaide zakkenrollers,aldus Opsporing Verzocht.  Het gaat om twee duo’s die eerder dit jaar zijn gefilmd. Ze lijken het vooral op oudere, wat kwetsbaardere mensen voorzien te hebben.

Wmo-inkomenstoets alleen bij wachtlijsten

Bij de toekenning van huishoudelijke hulp gaat de gemeente Gorinchem alleen het inkomen meewegen als er wachtlijsten ontstaan. Welke Gorkumers de hulp het hardst nodig hebben, wordt bepaald tijdens de keukentafelgesprekken.

Familie rol bij euthanasiewens bij dementie

Verzorger, pleitbezorger of medestander: familieleden kunnen verschillende rollen aannemen bij een euthanasiewens van mensen met dementie. Het is belangrijk dat patiënten, familieleden en zorgverleners zich hiervan bewust zijn, schrijven wetenschappers.

Cameratoezicht plein Enkhuizen

Veel omwonenden – met name ouderen – voelen zich door overlast en drugsproblematiek onveilig op en rondom het Koperwiekplein in Enkhuizen. Het plaatsen van camera’s moet het winkelcentrum veiliger gaan maken.

Opendeurenbeleid met leefcirkels

Verpleeghuizen worstelen met de invoering van het opendeurenbeleid. Met dynamische leefcirkels kan een groot deel van de angst worden weggenomen, zegt een Vilans-expert digitale zorg.

AOW-gat ouderen Suriname gedicht

Zo’n 34.000 Surinaams-Nederlandse ouderen krijgen eenmalig bijna 4000 euro. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota hiervoor een bedrag van 120 miljoen euro uitgetrokken, aldus het AD.

Hoe ouderen met dementie beter helpen

Teun Toebes woont al bijna drie jaar in een verzorgingshuis voor mensen met dementie, want daar heeft hij zijn levenswerk van gemaakt. Hij schreef er een boek over en hij gaat met een theatervoorstelling het land door.

Jong en oud versterken elkaar

In Edam wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst voor De Meermin. Het einddoel is een sterke gemeenschapsvorm waar ouderen een prominent onderdeel van zijn. Een vitale gemeenschap, waarbij jong en oud elkaar versterkt.

Podcast geclusterd wonen

Doorstromen naar een nieuwe woning als je ouder bent. Wat maakt verhuizen dan de moeite waard? Een Podcast31 gaat over toekomstbestendig wonen voor ouderen.