Senioren Journaal van woensdag 25 oktober

Ouderen vaak nog balletje in flipperkast

Als ouderen de regie krijgen en de zorg zich naar hun wensen voegt, dalen de kosten vanzelf, zegt oud-hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp. Verandering moet van onderop komen en ouderen moeten dat afdwingen.

Oppassen? Mag oma wel nee zeggen?

Zestigers en zeventigers die de zorg voor partners, familieleden en oudere ouders moeten combineren met het oppassen op de kleinkinderen. “Oma’s zijn de sluitpost geworden van het Nederlandse emancipatiebeleid.”

In Utrecht doorstroming met buurtvoorrang

Utrechtse senioren en jongeren die binnen hun eigen buurt willen verhuizen, krijgen voorrang op andere woningzoekenden. De wethouder wil de buurtvoorrang doorstroming beperkt inzetten.

Als uitgedoofde zombie sterven in je huis

‘Het is mensonterend dat er onder het mom van zelfredzaamheid zoveel burgers als uitgedoofde zombies in hun huizen liggen.’ Bij het mortuarium van de afdeling pathologie van Amsterdam UMC is zeker een derde van de doden aan eenzaamheid te koppelen.

LeefGoed met omzien naar elkaar

In Veghel is een deel van het kloosterterrein beschikbaar gesteld voor andere maatschappelijke doelen. Dat werd de wijk van de toekomst LeefGoed, geënt op het gedachtegoed van de zusters Franciscanessen: omzien naar elkaar.

Ondervoeding onderschat probleem

“Ondervoeding bij ouderen krijgt in tegenstelling tot ‘overvoeding’ maar weinig aandacht. Onterecht.” Een netwerkaanpak leidt  tot verbetering van de kwaliteit van leven en besparing op de zorgkosten.

Elke dag even met iemand bellen

“Wilt u meedoen met een Telefooncirkel, meer informatie over deelname of vrijwilliger worden?” Aldus een oproep van de gemeente Delft over de Telefooncirkel, een initiatief van Humanitas Delft.

Kwetsbare oudere ziet tandarts niet meer

De schaarste aan tandartsen is zo groot, dat thuiswonende kwetsbare ouderen geen tandarts meer zien. Dat leidt tot schrijnende taferelen. Afgebroken tanden en kiezen, ontstekingen of kapotte kunstgebitten zijn geen uitzondering.

Dag van de zorg voor morgen

Op 30 oktober organiseert ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, het Nationaal Gespreksmoment Praat vandaag over morgen. Doel is om op die ‘dag van de zorg voor morgen’ tot zoveel mogelijk gesprekken te komen over de oude dag.

ANBO en PCOB samen verder

Ouderenbonden ANBO en PCOB willen per 1 januari 2024 fuseren. “ANBO en PCOB zijn ervan overtuigd dat ze samen impact kunnen maken en van oprechte betekenis kunnen zijn voor senioren, nu én in de toekomst.”