Kwetsbare oudere ziet tandarts niet meer

De schaarste aan tandartsen is zo groot, dat thuiswonende kwetsbare ouderen geen tandarts meer zien. Dat leidt volgens Trouw tot schrijnende taferelen.

Tandarts en hoogleraar gerodontologie Anita Visser behandelt kwetsbare ouderen thuis en treft daar vaak verwaarloosde gebitten aan. Afgebroken tanden en kiezen, ontstekingen of kapotte kunstgebitten zijn geen uitzondering, omdat bijvoorbeeld goed poetsen en onderhoud lastig zijn voor wie oud en ziek is.

“Deze mensen kunnen niet meer zelf naar de praktijk komen. En de tandarts komt ook niet naar jou, zo druk is die”, zegt Visser. Nederland telt nu een kleine 700.000 thuiswonende 75-plussers; in 2030 zijn dat er een miljoen. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Voor wie in een verpleeghuis woont, is tandzorg wettelijk geregeld.

Uiterst trieste situaties

Hans de Vries, voorzitter van de KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen, erkent in Trouw dat er sprake is van ‘uiterst trieste situaties’ bij kwetsbare, thuiswonende ouderen. Hij wijst ter verklaring op het grote gebrek aan tandartsen. Hij weerspreekt dat het probleem van de groeiende groep kwetsbare ouderen geen aandacht krijgt van zijn beroepsgroep en wijst erop dat het behandelen extra kennis vereist. “En geriatrische tandartsen zijn al helemaal schaars.”

Gepensioneerde tandarts

Maar, ook de KNMT-voorzitter kent ‘niet veel tandartsen’ die mensen thuis basiszorg als controles of eenvoudige behandelingen bieden. “Ik sprak laatst een gepensioneerde tandarts uit Den Haag, die nog wat te doen wil hebben en dat dus wel doet. Misschien zit daar ook een deel van de oplossing.”

In het basispakket

De tandartsen hebben Den Haag voorgesteld de mondzorg voor 75-plussers weer in de basisverzekering op te nemen. “Maar het probleem is dat het de tandarts veel tijd kost om thuis te behandelen. Als je net hebt geïnvesteerd in een praktijk, daar mensen hebt rondlopen én geen vervanging kunt regelen, is het gewoon praktisch een lastig verhaal. Waar het ons aan ontbreekt, zijn extra handjes.”

Allemaal razend druk

Want er zijn gewoon te weinig tandartsen in Nederland, zegt hoogleraar Visser in Trouw. “En de tandartsen die er zijn, hebben het allemaal razend druk. Ze doen wat ze kunnen, ze werken efficiënt, maar realiseren zich vaak niet wat zich afspeelt achter veel voordeuren van oude en zieke mensen.” Onder tandartsen bestaat hierover veel onwetendheid, valt Visser geregeld op. “En patiënten thuis behandelen loont niet. De vastgestelde tarieven voor tandheelkunde zijn daarvoor echt te laag.”