Als uitgedoofde zombie sterven in je huis

Bij het mortuarium van de afdeling pathologie van het Amsterdam UMC worden ze een beetje moedeloos van de significante toename van sterk ontbondenen. Van de 324 doden die het mortuarium dit jaar verwerkte, verkeert zeker een derde in rottende toestand en is zodoende aan eenzaamheid te koppelen. Dat schrijft Joris van Casteren, coördinator bij het begeleiden van eenzame uitvaarten in Amsterdam, in de Volkskrant.

Ze stonden er helemaal alleen voor

“Met de doden die hier komen, is duidelijk iets niet goed gegaan. Wie normaal sterft, in het bijzijn van familie en vrienden, zoals het hoort, arriveert hier niet”, aldus Van Casteren in de Volkskrant. Hij schrijft over doden die vrijwel allemaal in hun eentje zijn gestorven. “Ze stonden er helemaal alleen voor en bevonden zich lang niet altijd in een prettige omgeving toen het licht uitging.”

Samenleving werd zelfleving

Een medewerker van het motuarium merkt hij op dat ‘de samenleving’ heeft plaatsgemaakt voor ‘de zelfleving’: Het is mensonterend dat er onder het mom van zelfredzaamheid zoveel burgers als uitgedoofde zombies in hun huizen liggen.