Ouderen vaak balletje in een flipperkast

Oud-hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp pleit in het FD voor minder doemdenken over de kosten van veroudering en meer ruimte voor eigen regie. Hij vindt de vrees voor een vergrijzingsgolf zwaar overtrokken. De dreigende explosie van zorgkosten zit hem volgens hem vooral in gefragmenteerde zorg en stug doorbehandelen. Als ouderen de regie krijgen en de zorg zich naar hun wensen voegt, dalen de kosten vanzelf, denkt Westendorp.

Pensioenleeftijd naar 75?

We krijgen steeds meer gezonde levensjaren, en de rafelrand wordt korter. De 65-jarige van vroeger is fysiek, mentaal en maatschappelijk, de 75-jarige van nu. Kan de pensioenleeftijd dan naar 75? ‘Dat zou heel goed kunnen. Ik begrijp niet dat mensen daar emotioneel zo veel moeite mee hebben’, zegt Westendorp in een interview in het FD. “De enige verklaring die ik zie is: men wil van zijn pensioen kunnen genieten.” Sommigen komen voortijdig te overlijden en daar schrikken wij achterblijvers enorm van, merkt Westendorp op. “Maar we realiseren ons onvoldoende hoe lang we kunnen blijven leven, en vaak in goede gezondheid ook.”

Verandering afdwingen

Oudere mensen met meerdere problemen hebben een ‘lijfarts’ nodig, zegt Westendorp in het FD. “Iemand die verantwoordelijkheid neemt om jouw wensen en behoeften te verwezenlijken in een in zichzelf gekeerd systeem, dat de neiging heeft mensen uiteen te rafelen en in protocollen onder te brengen.” Als patiënten de ruimte krijgen, zien ze vaak af van nog een behandeling en willen ze wat anders. Nu “voelen ouderen zich vaak een balletje in een flipperkast.” Verandering moet van onderop komen, denkt Westendorp: zorgverleners die zich uit eigen beweging in dienst stellen van hun patiënten. En oude mensen moeten dat afdwingen.