Senioren Journaal van woensdag 24 mei

Friese ouderen spreken zich uit

Welke toekomstverwachtingen hebben Friese ouderen omtrent wonen, geld, vrije tijd en zorg? Zorgbelang Fryslân begint op verzoek van zorgkantoor, ouderenzorg en gemeenten een onderzoek ‘Ouderen spreken zich uit’.

Klantenservice pensioenfonds krijgt het druk

Pensioenuitvoerders maken zich nu al druk over het gebrek aan personeel, onder meer voor het bemannen van de klantenservice. Want naar verwachting gaan heel wat mensen bellen met vragen over hun nieuwe uitkering, als die straks ingaat.

Langer thuis tussen groen en blauw

Ouderen kunnen last hebben van hittestress in de steden. ‘Juist in tijden van vergrijzing, waarin daarnaast wordt verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen, kan groen en blauw helpen die beleidsdoelstelling te verwezenlijken’, staat in de Atlas voor gemeenten.

Omgang vragen voor kleinkind makkelijker

Voor opa’s en oma’s wordt het juridisch makkelijker om te vragen hun kleinkind te zien als de ouders daar niet aan meewerken. Minister Franc Weerwind heeft een wetsvoorstel over omgang voor grootouders met hun kleinkinderen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerste Knarrenhof van Drenthe

In Emmen is het eerste Knarrenhof van Drenthe is geopend. Het gaat om een woonhofje met 23 levensloopbestendige woningen, een gemeenschappelijke tuin en een hofhuis. In Drenthe is Stichting Knarrenhof op nog twee plekken bezig.

Nieuw contract SeniorWeb en Rabobank

SeniorWeb en Rabobank blijven samenwerken aan de digitale zelfredzaamheid van ouderen. Gisteren tekenden zij het nieuwe contract. “Digitale vaardigheden zijn in deze moderne maatschappij onmisbaar om zelfstandig te kunnen participeren.”

The Art of Belonging

Galerie LUMC presenteert vanaf 8 juni tot 21 augustus 2023 The Art of Belonging. In deze tentoonstelling staat de ouder wordende mens centraal. Wat betekent het om oud te zijn in onze samenleving?

Aanpassen aan verdwijnende voorzieningen

Volgens onderzoek is er geen bewijs voor het idee dat het verdwijnen van lokale voorzieningen (bus, zorg, school, supermarkt) leidt tot meer maatschappelijk onbehagen.

Beeldzorg in de wijkzorg

Amstelring Wijkzorg is gisteren begonnen met het leveren van zorg op afstand, ofwel beeldzorg. “Beeldzorg is geen vervanging van de zorg maar het is zeker een goed hulpmiddel. Met beeldzorg is er minder reistijd.”

Rollatorprotest tegen opheffing tram

Tientallen Rotterdammers protesteerden, vergezeld door een rollator, tegen de opheffing van tram 4 en 8 in de wijk Spangen. De bus is geen alternatief. “Met een rollator, stok of rolstoel is een tram veel makkelijker.”

Inspiratiebundel Dementie-inclusief

HANNN heeft een inspiratiebundel gepubliceerd met een verzameling van praktische handreikingen en tips over het samen optrekken met iedereen die elkaar tegenkomt in een leven met dementie.

Zorgzame buurten en wijken

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar VGZ sluiten opnieuw een meerjarencontract. Zelfredzaamheid & preventie blijven centraal thema, ook wordt ingezet op (zorg)technologie en zorgzame buurten en wijken.

Hoeksche Helden Senior

Op 15 juni wordt in de Hoeksche Waard de Hoeksche Helden Senior georganiseerd. Senioren van 60+ kunnen zich gratis aanmelden. Er worden verschillende sporten aangeboden.

Uitvaartconflict loopt hoog op

Mag een crematorium eisen stellen aan uitvaartverzorgers? Daarover buigt de rechter zich omdat DELA en GUV, eigenaar van de crematoria in Etten en Aalten, er samen niet uitkomen.