Aanpassen aan verdwijnende voorzieningen

De kloof tussen stad en platteland krijgt te veel aandacht, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het maatschappelijk onbehagen heeft vooral andere oorzaken, blijkt uit het rapport Somber over de samenleving? De Volkskrant sprak over dit rapport met SCP-onderzoeker Emily Miltenburg.

Het SCP vindt geen bewijs voor het idee dat het verdwijnen van lokale voorzieningen, werkloosheidscijfers en demografische krimp leidt tot meer maatschappelijk onbehagen.’ Er is goed gekeken naar het verdwijnen van voorzieningen en het bestaan van voorzieningen. “De bus die niet meer rijdt, is dan het beeld dat iedere keer naar voren komt, ja. Wij hebben gekeken naar scholen, supermarkten, zorgvoorzieningen. Maar steeds is het mechanisme hetzelfde: we vonden dat helemaal niet zo sterk terug als oorzaak van maatschappelijk onbehagen. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat we dat wat sterker zouden vinden.’

Andere factoren doen er meer toe

Vond de SCP-onderzoeker geen wegbezuinigde voorzieningen? ‘Jawel’, zegt zij in de Volkskrant, ‘maar het gaat hier om de relatie met onbehagen: we vonden dat onbehagen niet speciaal of sterker op plekken waar voorzieningen zijn verminderd. Dat wil niet zeggen dat voorzieningen er niet toe doen, die zijn belangrijk. Maar mensen die in zo’n gebied wonen weten meestal wel dat voorzieningen daar kunnen verdwijnen en passen zich daar dan op aan. Opleiding, netwerk en inkomen doen er veel meer toe.’