Klantenservice pensioenfonds krijgt het druk

Pensioenfondsen en -uitvoerders zullen nog een hele kluif krijgen aan het overgaan van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe. Pensioenuitvoerders zich volgens dagblad Trouw nu al druk over het gebrek aan personeel, onder meer voor het bemannen van de klantenservice. Want naar verwachting gaan heel wat mensen bellen met vragen over hun nieuwe uitkering, als die straks ingaat.

Het zijn de uitvoerders die, op verzoek van het pensioenfonds, vervolgens de hele administratie moeten overzetten naar een systeem met individuele vermogenspotjes.

Fondsen moeten een schadefonds aanhouden, om fouten te compenseren. Volgens een pensioenexpert van advieskantoor EY gaat dat nog een hele uitdaging worden. De IT-systemen zijn daar totaal niet op ingesteld, zegt hij in Trouw, de grote uitvoerders hebben tot nu toe vooral gewerkt met grote potten.

Persoonsgegevens controleren

En nog vóór dit alles moeten de uitvoerders bovendien controleren of alle persoonsgegevens van de deelnemers nog wel kloppen. Van alle miljoenen werkenden en gepensioneerden moet goed vaststaan dat alle oude salarisstrookjes goed in het systeem staan, dat een eventuele echtscheiding goed is opgenomen en dat het effect van baanwisselingen niet onopgemerkt is gebleven.

Stroppenpot voor de fouten

Uitvoerders en fondsen hebben volgens Trouw al aangegeven dat dit niet meer op tijd voor alle deelnemers is na te gaan. Daarom gaan pensioenfondsen een reservefonds instellen – een soort stroppenpot waarmee achteraf eventuele fouten kunnen worden gecompenseerd. Hoe groter de foutmarge is waar ze genoegen mee nemen om tijd te besparenhoe meer geld ze ervoor weg zullen moeten zetten.