Senioren Journaal van maandag 23 oktober

Zorgprofessionals en vrijwilligers één team

In Huizen gaan vrijwilligers meedraaien in een van de professionele thuiszorgteams. “Wij werken vanuit gelijkwaardigheid. Zorgprofessional en vrijwilliger maken deel uit van hetzelfde team, ze leren van elkaar.”

Swingend ouder worden

Dansen spreekt het lichaam op allerlei fronten aan. Swingend ouder worden, daar werd nog weleens lacherig over gedaan. Maar kunnen we er niet meer omheen, zeggen ook wetenschappers: het werkt.

Meer mensen uit het buitenland nodig

“Als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis, hebben we niet minder, maar meer mensen uit het buitenland nodig’, aldus D66-leider Rob Jetten op het congres van zijn partij.

Mantelzorgwoningen en duowoningen

Als een van de oplossingen om de doorstroming te versnellen ziet de gemeente Meierijstad het versoepelen van de regels rond mantelzorgbewoning. Ook is te denken aan woningsplitsing of duowoningen (oudere beneden, jongere boven).

Pensioenen bepaald niet waardevast

De afgelopen vier jaar zijn de pensioenen van de vijf grootste pensioenfondsen bepaald niet waardevast gebleken. Dat is de conclusie als de pensioenverhogingen worden afgezet tegen de inflatie.

Dankbare boomer

Hoezo zou boomer een denigrerende term zijn? “Sinds een aantal jaren groeien de bomen niet meer tot in de hemel. Alle jaren daarvóór werd mijn leven gekenmerkt door materiële vooruitgang en daarvoor ben ik dankbaar.”

Steeds meer 67-plussers blijven werken

Het bereiken van de AOW-leeftijd is voor steeds meer ouderen geen reden om te stoppen met werken. In tien jaar tijd is het aantal werkende 67-plussers ruim verdubbeld, tot zo’n 223.000 mensen.

Alzheimer-screening met traanvocht

Kun je aan traanvocht zien of iemand alzheimer heeft? Het kan een alternatief zijn voor de ruggeprik, die ‘echt belastend’ is. Met traanvocht zou je ook aan screening kunnen denken voor alle vijftigers.

D66: AOW niet automatisch laten meestijgen

Leden van D66 pasten zaterdag op het congres het verkiezingsprogramma aan: De partij wil niet langer wil dat de AOW automatisch meestijgt met het minimumloon. D66 vreest dat de AOW onbetaalbaar wordt.

Geldautomaten te vaak defect

Geldautomaten zijn naar verwachting ook in november nog te vaak defect door een onderdeel dat niet goed leverbaar is. Vooral ouderen hebben daar last van.